Studenter har satt opp en teltleir utenfor Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo. Her fra en tidligere demonstrasjon i mai.

Studenter på Blindern planlegger demonstrasjon før styremøte på Universitetet

Studenter og ansatte telter utenfor Studentparlamentet på Blindern, og krever at Universitetet bryter alle dagens avtaler med Israel. – En viktig sak som opptar mange studenter. Ikke bare i Oslo, men over hele landet.

Publisert

Universitetet i Oslo (UiO) har rundt 40 studenter og flere ansatte de siste ukene bodd i en teltleir utenfor Studentparlamentet, der de krever en akademisk boikott av Israel. 

Førstkommende mandag klokken 17 planlegger de en demonstrasjon.

– Forventer at de lytter

Tirsdag 18. juni skal det være styremøte ved Universitetet, hvor blant annet UiOs retningslinjer for innkjøpsavtaler skal diskuteres. Blant annet anskaffer UiO teknisk utstyr, som pc-er og skjermer, fra IT-konsernet Hewlett Packard (HP), som også leverer IT-systemer til den israelske hæren.

Palestinacampen utenfor Universitetet i Oslo. Rundt 40 studenter og flere ansatte de siste seks ukene bodd i en teltleir utenfor Studentparlamentet.
Rundt 40 studenter og flere ansatte de siste seks ukene bodd i en teltleir utenfor Studentparlamentet.

Representanter fra Palestinacampen krever da blant annet at UiO bryter alle eksisterende avtaler med Israel, samt at administrasjonen utarbeider rutiner for fremtidige anbudsrunder og kontrakter.

– Vi som studenter og ansatte kan ikke stå inne for avtaler med selskaper som tjener på ulovlig okkupasjon og folkerettsbrudd, sier student Ada Louise Andreassen fra Palestinacampen.

– Universitetsstyret skal ta beslutninger på vegne av studenter, akademikere og ansatte. Da forventer vi at de lytter til hva vi har å si. Studenter og ansatte ved UiO har nå i over seks uker teltet utenfor campus for at våre stemmer skal bli hørt, fortsetter Andreassen. 

– Opptar mange studenter

Forrige uke kuttet Universitetet i Stavanger alle bånd til Israel «på grunn av den folkerettsstridige krigføringen i Gaza». Nå håper Palestinacampen at UiO kan gjøre det samme.

– Dette er en viktig sak som opptar mange studenter. Ikke bare i Oslo, men over hele landet, sier Andreassen.

Følgende organisasjoner er tilsluttet arrangementet: Studenter for Palestina Oslo og Lillehammer, BDS Norge og Palestinakomiteen i Oslo.

Universitetet i Oslo inngår ikke selv avtaler direkte med IT-leverandøren, da dette skjer gjennom en statlig fellesavtale. Universitetet har tidligere uttalt at de vil ta opp saken med Statens innkjøpssenter.

UiO har tidligere forklart overfor studentavisen Universitas at de ikke har noen overordnede samarbeidsavtaler med israelske universiteter, men avtaler som regulerer enkeltforskeres deltakelse i internasjonale forskningsprosjekter. 

Powered by Labrador CMS