DEBATT

Jeg har selv blitt kontaktet av flere som har uttrykt seg enten dypt skeptisk eller svært kritisk til Maria Zähler som appellant, sier Mats Kvaløy Bjørbekk (Gamle Oslo AP).

– Til Maria Zähler: Velkommen til Tøyen, så bra du har endret syn. Vi er glade for at du tar avstand fra SIAN

Jeg forstår oppriktig, med magen, skepsisen til at Maria Zähler får delta på markeringa mot SIAN i dag. Det hun tidligere har skrevet i Resett har rett og slett vært forkastelig, og bare det at hun har skrevet i Resett i det hele tatt er etter mitt syn problematisk.

Publisert

Kjære Tøyen. Igjen blir vi nødt å gå ut og samles i gata, vise hva vi står for og ta avstand fra de som dyrker hat og splittelse. I dag har SIAN nok en gang landa shitshowet sitt på Tøyen – med kun ett formål for øyet: Å såre folk som bor her, og prøve å provosere fram bråk.

SIAN er den minst sympatiske gjengen i hele Norge. Det eneste de vil er å rive ned, skape avstand og så mistenksomhet mellom folk. I min bok er det ingen tvil: SIAN påstår de driver med «religionskritikk», men det er med respekt å melde bare prat.

SIAN driver i realiteten med fremmedfrykt, tynt tilslørt rasisme og pushing av mistenksomhet og hat mot minoriteter. Å brenne bøker er noe som nazistene gjorde på 30-tallet. Og ellers bare noe som gjøres av folk som er mot ytringsfrihet.

Svært kritiske

Jeg er for frihet, og for religionskritikk der det er berettiga. Nettopp derfor er jeg mot SIAN og alt SIAN står for.

Og derfor deltar jeg også i dag med stor entusiasme på den tverrpolitiske markeringa mot rasisme som alle partier i bydelsutvalget i Gamle Oslo har stilt seg bak. Jeg er spesielt glad for at også FrP tydelig vil markere at de tar avstand fra SIAN. Det er viktig både til tross for og nettopp på grunn av at det kommer litt sent fra akkurat den kanten.

Alle partiene har selv valgt hvem som skal holde appell på vegne av dem. Jeg er veldig stolt av å bli representert av varaordføreren, en av byens aller fremste folkevalgte: Abdullah Alsabeehg. Samtidig har det vakt en del reaksjoner at den som skal tale på vegne av FrP er Maria Zähler.

Jeg har selv blitt kontaktet av flere som har uttrykt seg enten dypt skeptisk eller svært, svært kritisk til det. Noen ville ikke delta på markeringa på grunn av det.

Og jeg kan jeg skjønne skepsisen og kritikken. Jeg kan personlig kjenne meg igjen i innvendingene.

Forkastelig av henne

Som Utøya-overlevende har jeg selv følt på kroppen hvor vanskelig det kan være når man i det godes tjeneste skal lage et bredest mulig «vi». Det var ikke bare greit å forholde seg til at også FrP skulle være inkludert i de offisielle markeringene etter 22. juli.

Særlig vanskelig kjentes det fordi jeg på mange måter opplevde at FrP fikk slippe altfor billig til, altså uten at de noen gang egentlig måtte ta et reelt oppgjør med sin egen rolle i å dyrke det hatet og de fiendeforestillingene som inspirerte terroristen.

La meg derfor si at jeg oppriktig, med magen, forstår skepsisen til at Maria Zähler får delta på markeringa mot SIAN i dag. Det hun tidligere har skrevet i Resett har rett og slett vært forkastelig, og bare det at hun har skrevet i Resett i det hele tatt er etter mitt syn problematisk.

Hun har forsvart og ufarliggjort det SIAN har drevet med. Og hun har selv levert ytringer som har gått langt i å spille på den samme fremmedfrykten og demoniseringen av minoriteter som SIAN tyr til hele tiden.

Ren dehumanisering av muslimer

Men nå uttrykker Zähler at hun oppriktig har forandret seg. Hun tar eksplisitt avstand fra både SIAN og ikke minst fra ting hun selv har skrevet og sagt tidligere. Jeg velger å ta henne på alvor og tro henne. Jeg legger til grunn at hun er oppriktig. Og det hun skrev på sin egen Facebook-vegg i går var sant å si ganske tydelig.

Der skriver hun rett at hun tar avstand fra SIAN og at hun mener at SIAN driver «ren dehumanisering av muslimer som mennesker». Hun skriver også at hun derfor tar avstand fra ting hun selv har skrevet og sagt før. Videre skriver hun at hun i motsetning til SIAN ikke synes «det er riktig å beskrive innvandring som en kreftsvulst, og å komme med sveipende generaliseringer om at "muslimer er sånn og sånn". Det er tydelig. Det er bra.

Zähler skriver dessuten dette: «Jeg skulle ønske at jeg var klokere før. Men jeg håper at jeg nå kan bidra til en bedre debatt ved å ta ansvar. Det er viktig at nettopp folk som meg, som er aktive i FrP, som har skrevet for Resett […] også kan markere en grense mot de som sprer hat mot mennesker».

Til det er det bare å si: Å, ja! Amen.

Jeg velger å tro Zähler

Ja, Zähler har mye å svare for. Ja, det er ting hun rett og slett bør beklage. Og, ja den beklagelsen venter vi fortsatt på. Og når dessuten mange folk som har brukt store deler av sitt liv på samfunnsgagnlig anti-rasisme nå reagerer på at hun får delta på markeringa – så har i alle fall jeg stor respekt for det. Og jeg kan si at jeg skjønner det.

Samtidig mener jeg at vi ikke må stille oss sånn at vi slår hånda av folk som gir uttrykk for at de faktisk har endret syn og at de angrer på ting de har ment tidligere. Kampen mot rasisme dreier seg jo tross alt om å vinne folks hjerter. Vi vil jo at folk skal forandre seg.

Derfor velger jeg å tro Zähler når hun nå så tydelig tar avstand fra ikke bare Sian, men også fra ting hun selv har skrevet og sagt tidligere. Det er bra for vår felles sak, kampen mot muslimhatet, at FrP og en som Maria Zähler tar klart avstand fra SIAN.

Vi forventer genuin anger

Så er det også en anledning for alle oss andre til å gi klart uttrykk for at den nye og klare talen fra FrP-nestlederen må forplikte. Både henne og partiet hennes i framtida.

Vi forventer at det er uttrykk for genuin anger, og en oppriktig og varig – ikke bare valgtaktisk - holdningsendring. Vi skal si til Maria Zähler: Velkommen til Tøyen, så bra at du har endret syn. Vi er glade for at du vil være med å ta avstand fra SIAN. Vi trenger alle krefter i kampen mot de som vil splitte oss og piske opp fremmedfrykten.

Samtidig kan vi legge til: Husk at her på Tøyen sier vi det vi faktisk mener, og vi holder ord. Det du sier forplikter deg. Og hos oss, her i Gamle Oslo, har rasismen overhodet ingen plass. Vi forventer at du følger opp det oppgjøret som du har begynt på i dag. Det er ennå bare så vidt i gang.

Powered by Labrador CMS