ABC-klinikken på Ullevål sykehus legges ned fra 4. mars.

ABC-klinikken legges ned. - En tragedie for de fødende

Etter 4. mars i år er det ikke lenger mulig å føde på ABC-klinikken ved Oslo universitetssykehus, opplyser en tillitsvalgt til Aftenposten.

Publisert

– Vi ble informert på et møte i morges med klinikkledelsen, sier tillitsvalgt og jordmor Kristin Bøhn til Aftenposten.

Hun sier at siste arbeidsdag blir 4. mars siden klinikken allerede har helgestengt og 6. mars er en mandag. Begrunnelsen er at OUS skal spare penger.

– En desperat handling, sier Bøhn, som legger til at alle tillitsvalgte var imot nedleggelse.

ABC-klinikken på Ullevål sykehus har spesialkompetanse på naturlige fødsler og har vært i drift i 25 år. OUS har tidligere opplyst at de står overfor store kutt i tiden som kommer.

Det som gir minst negative konsekvenser

– ABC-enheten er spesialisert på å ta imot en selektert gruppe av friske fødende. Dersom andre fødestuer på Ullevål eller Rikshospitalet stenges, mister vi nødvendig beredskap og kapasitet til å sikre trygge fødsler for alle våre fødekvinner og den nyfødte. Stenging av de tre fødestuene på ABC-enheten er det som gir minst negative konsekvenser, sier leder Miriam Nyberg for Fødeavdelingen ved OUS til NTB.

– Vi har i dag 15 fødestuer ved Ullevål sykehus og 5 ved Rikshospitalet. Vi går fra 20 til 17 fødestuer og vil fortsatt ha stor kapasitet, sier hun.

Beslutningen er basert på tre risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) fra fagfolk ved Fødeavdelingen. Mandag ble saken drøftet med tillitsvalgte ved Kvinneklinikken og skal endelig vedtas av ledergruppen i Kvinneklinikken torsdag, opplyser Oslo universitetssykehus.

– Vi trenger alle våre jordmødre og håper de som har arbeidet ved ABC-enheten, vil bidra til å styrke tilbudet med naturlige fødsler i Fødeavdelingen til beste for alle fødekvinner, sier Nyberg.

– En tragedie

ABC-klinikken ble i november helgestengt på grunn av mangel på jordmødre ved OUS. Denne avgjørelsen ble møtt med skarp kritikk fra flere, deriblant Norsk Sykepleierforbund.

Også Anne Hauan Helle bekrefter nedleggelsen til Aftenposten. Hun er hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund ved Kvinneklinikken.

– Trist for de ansatte, og en tragedie for de fødende, sier Helle.

Powered by Labrador CMS