Denne skissen fra Miljøforeningen Akerselvas Venner skal vise hvor dominerende SiO-bygget blir sett nordfra, ved Nedre Foss gård. Kulturkirken Jakob midt på bildet, bak blokkskissen. Illustrasjon: Miljøforeningen Akerselvas Venner

Studentsamskipnaden vil bygge høyhus ved Vulkan som blir like høyt som Oslo City

Publisert

— Det er for stort, for høyt og for tett på elva, tordner leder Are Eriksen i Miljøforeningen Akerselva Venner.

Han og naboene er sterkt mot Studentsamskipnaden i Oslos (SiO) planer om å bygge en høyblokk nedenfor Grünerbrua.

SiO har kjøpt Brenneriveien 11 og ønsker å bygge studentboliger på tomta. Over 6000 studenter står i boligkø i Oslo, og utbyggingen vil gi plass til over 300 studenter.

I går ble planene for den nye blokka presentert på et folkemøte i regi av Miljøforeningen Akerselvas Venner. Boligdirektør i SiO, Trond Bakke og arkitekt Anniken Eilertsen fra arkitektene A-lab la fram prosjektet for omregulering av tomta.

SiOs planlagte høyhus ved Grünerbrua kan bli et landemerke. Illustrasjon: A-LAB arkitekter

En høyblokk på 47 meter vil ruve i terrenget

I arkitektenes prospekt ble sagt at det var tatt hensyn til den eksisterende lave bebyggelsen langs Akerselva, men for høyt og for stort ble en gjenganger når den 47 meter høye blokka skulle beskrives.

47 meter er altså like høyt som kjøpesenteret Oslo City. Høyden på bebyggelsen fra Blå og opp til Vulkan er i dag mellom 6 og 17 meter. Kommuneplanen fra 2015 tillater kun i spesielle tilfelle at det bygges høyere enn 30m.

Det gis heller ikke tillatelse til å bygge nærmere de store elvene enn 20 meter. Etter A-labs tegninger kommer høyblokka til å ligge mindre enn to meter fra Akerselvas bredder.

— Orwelliansk nyspråk

Eriksen mente at prospektet var skrevet på et «orwelliansk nyspråk» for å gjøre utbyggingen mer salgbar, og trakk fram flere eksempler fra teksten.

Huset på motsatt bredde skal i følge A-labs arkitekter erstattes med en høyblokk som vil rage 41 meter over gateplan. Ved flom går Akerselva helt inntil muren foran bygget. Foto: Anders Høilund

"Prosjektets høyder og volum bygger videre på Oslo bys identitet og visjon," står det å lese i prospektet.

Videre at "bygningen er utformet som flere mindre bygg med ulik høyde for å skape et sammensatt og mer småskala prosjekt som samsvarer med områdets heterogene karakter."

En god jobb på bakkeplan

SiO og arkitektene hos A-lab ble ikke bare sablet ned. Are Eriksen i Akerselvas Venner mente at det var gjort en god jobb på bakkeplan, men gjentok at høyhuset ble for høyt, for stort og for nært elva.

Kristian Vea (MDG) fra Byutviklingskomiteen i bydel Grünerløkka bydel hilste flere studenter velkommen, og trakk fram flere positive sider ved utbyggingen, men også han mente at utbyggingen burde reduseres utfra planene.

— Jeg har ikke høydeskrekk og er ikke mot høybygg, men dette er feil tomt. Grünerløkka er allerede tett bebygget, og kommuneplanens føringer om fortetting bør derfor brukes med varsomhet, konkluderer Vea.

Susanne Nordbakke fra Leve Løkka og Gunnar Ekjord fra Stolmakergata borettslag er begge skeptiske til prosjektet. Foto: Anders Høilund

Kommuneplanen må følges

—  Skal vi rehabilitere tomta, må det gjøres på en skikkelig måte. Vi må minst følge kommuneplanen, sa Gunnar Ekjord fra Stolmakergata borettslag.

Mange lovord var det heller ikke å hente fra beboerne Susanne Nordbakke og Tone Dahlen, som mente at over 300 studenter ville gå ut over mangfoldet og at variasjonen i befolkningen blir lidende.

Slik skal de planlagte studentboligene i Brenneriveien 11 bli, ifølge arkitektene. Illustrasjon: A-LAB arkitekter
Powered by Labrador CMS