Thomas Østbye (i rødt) fra Norske Filmregissører mener at alle må ta ansvar for å bevare samfunnet
Thomas Østbye (i rødt) fra Norske Filmregissører mener at alle må ta ansvar for å bevare samfunnet

Fire kulturforbund valgte en ny vri på sitt budskap i Oslos 1. mai-tog

Hovedstadens 1. maitog er full av ulike paroler og slagord. Arbeidernes dag er også dagen for at hele venstresiden, og de siste årene også miljøbevegelsen, viser både bredde og mangfold.

Publisert

18. mai i fjor stemte forbundet Norske Filmregissører, etter initativ fra filmskaper Thomas Østbye, for å ta avstand fra videre leting etter olje.

Etter at NFR kom med en uttalelse hvor de krevde at all ny leting etter på norsk sokkel skulle stanses umiddelbart, har både Dramatikerforbundet, Unge Kunstneres Samfund og Creo – forbundet for kunst og kultur slått følge med tilsvarende vedtak.

Små forbund - stor sak

Sammen skal disse forbundene gå i Oslo-toget på arbeidernes dag, 1. mai. Hovedbudskapet i parolene vil dreie seg om vedtakene og uttalelsene de har fattet mot norsk oljeleting.

Østbye mener det er viktig at forbund fra et bredt lag av samfunnet markerer dette.

— Denne saken har beveget seg bort fra å være en særsak til å være et overgripende samfunnsspørsmål som er veldig viktig, mener han.

Marikken Halle fra Dramatikerforbundet på plass med parole på Youngstorget.
Dramatikerforbundet på plass med parole på Youngstorget.

— Dette er en stor samfunnstrussel, og selv om vi kunstnere representerer små foreninger i denne saken, ønsker vi å bidra med den symbolske betydningen av at vi markerer dette, sier Østbye til VårtOslo.

— Vil vise global solidaritet

Mariken Halle representerer Dramatikerforbundet og sier det var bred enighet innen de ulike forbundene da vedtakene skulle stemmes over.

På landsmøtene til henholdsvis NFR, Dramatikerforbundet og UKS var det ikke ett eneste medlem som stemte i mot.

Mariken Halle fra Dramatikerforbundet smiler av de unge kameratene i toget.
Noen av 1. maitogets yngste var også de ivrigste.

Ifølge Østbye representerer disse vedtakene en lang tradisjon innen kunst og kulturfeltet.

— Vedtaket går på å verne både nåværende og framtidige medlemmer, samt å vise global solidaritet med de som allerede står i en nødssituasjon, sier han.

— Slike solidaritetssaker har kunst og kulturlivet en lang tradisjon for, og det er det viktig at vi fortsetter med, legger Østbye til.

Inspirert av andre fagforbund

I forkant av årets markering, kan Halle fortelle at man har sett til andre fagforbund som tidligere har stilt i tog med lignende paroler.

— Det er jo andre fagforbund før oss utenom kunst og kultur som har hatt paroler mot oljeleting tidligere. Vi har sett til fagforbund som Handel og Kontor og NTL og hentet inspirasjon derfra.

Østbye sier seg enig med Halle.

— Vi har spurt oss selv, hvis dette er politikk for de som for eksempel jobber på Rema, hvorfor skal det da ikke være politikk for kunstnere?

— Handler om å legge et grunnlag for fremtiden, sier Østbye.

— Kultur binder oss sammen

Steffen Håndlykken er styreleder i Unge Kunstneres Samfund. Han mener at årets markering er viktig med tanke på å legge et grunnlag for fremtidens kunst- og kulturarbeidere.

— Mange kunstnere er veldig engasjerte på individnivå, men det vi også arbeider med er jo det vi har felles, kulturen som binder oss mennesker sammen, mener han.

— Og når jorda er under en vitenskapelig bevist trussel med tanke på klimaendringer, så handler det vi gjør her om å legge et grunnlag for at den felles kulturen vi jobber med, som vi lever av og for, skal kunne fortsette i fremtiden, sier Håndlykken.

— Alle må ta ansvar

Østbye mener det er viktig at klimakamp og protester mot oljeleting ikke kun er for de spesielt engasjerte klimaaktivistene, men også en kamp for å bevare samfunnet som helhet.

Han mener derfor at alle har et ansvar.

— Vi må alle ta ansvar for å bevare samfunnet, og da kan man ikke se seg selv som en isolert gruppe eller som individ, sier han.

— Man må gå inn i en kollektiv kamp, og det ønsker nå kulturlivet å være med på. Det er jo denne felles kampen som er grunnsteinen og budskapet bak 1. mai, så det skulle bare mangle at kunstnere og kulturarbeidere stiller opp, mener Thomas Østbye.

Powered by Labrador CMS