� Nå er det på tide at kommunen fryser husleie i byens kommunale leiligheter, mener Boligoprørets Solfrid D. Hansen. Foto: Christian Boger

På 1. mai tar boligaksjonistene til Oslos gater. – På tide at kommunen fryser husleiene, mener de

I årets 1. mai-tog krever boligaksjonister endringer i den kommunale boligpolitikken. � Vi håper mange vil komme og støtte opp om våre krav, sier ildsjel i Boligopprøret, Solfrid D. Hansen.

Publisert

1. mai har er arbeiderbevegelsen tradisjonelle feiring, der fagbevegelsen, venstresiden og aksjonister fremmer sine kampsaker. I Oslo er LO i Oslo hovedarrangør. En av årets hovedparoler i årets tog krever følgende: «Boliger for alle – Bygg ikke-kommersielt – Fjern gjengs husleie».

I 2012 satte boligaksjonister fra Sagene plass i 1. mai-toget fokus på det elendige vedlikeholdet av kommunale boliger. Syv år senere er boligaksjonistene igjen tilbake i toget fra Youngstorget.

LO i Oslos 1. mai-paroler 2019

 • Nei til økte forskjeller, budsjettkutt og velferdsprofitører – Stem rødgrønt
 • Styrk tariffavtalene – Slå tilbake angrepene fra Spekter, Virke og NHO
 • Rettferdig omstilling – 100.000 nye klimajobber
 • Forby bemanningsbransjen – Start med byggeplassene rundt Oslofjorden
 • Ja til folkestyre og faglige rettigheter – Ut av EØS
 • Boliger for alle – Bygg ikke-kommersielt – Fjern gjengs husleie
 • Ja til Ullevål sykehus – Stopp Gaustad – Bygg ut Aker for hele Groruddalen
 • Stans ny kald krig – Forby atomvåpen
 • Anerkjenn Palestina – Boikott Israel
 • Bekjemp høyreekstremisme og hatefulle ytringer
 • Gjenreis AFP, snu pensjonsreformen og styrk folketrygden
 • Vi krever likelønn – Nei til forskjellsbehandling
 • Hele og faste stillinger – 6 timers dag/30 timers uke for alle

— Det viktige nå er å få politikerne til å sette en stopper for den store husleieøkningen vi har sett i de kommunale boligene de siste årene. Det er på tide at kommunen fryser husleia for alle beboergrupper, sier en av initiativtakerne til folkeaksjonen Boligopprøret, Solfrid D. Hansen til VårtOslo.

— På tide at politikerne lytter

Med under én uke igjen til den store dagen, er det fremdeles tid til å få gjort ferdig paroler og bannere. I lokalene til Batteriet i Fredensborgveien har boligaksjonistene samlet seg for å gjøre den siste finishen før årets 1. mai-tog.

— Jeg ser veldig fram til å være med på dette. Jeg har gått i 1. mai-tog hele mitt voksne liv. Nå skal vi endelig få satt boligpolitikken, eller mangel på denne, på kartet, smiler Hansen.

Klipp og lim må til for å få boligaksjonistenes budskapklart til årets 1.mai-tog. Foto: Christian Boger

I år skal ildsjelen, som selv bor i en nøktern kommunal leilighet på Tøyen, få gå under sin egen boligparole.

— Det er på høy tid at politikerne før øynene opp for tilstandene på kommunens eget leiemarked. Den leia vi betaler i dag er ren galskap. 13.000 for en enkel leilighet på 60 kvadrat hører ingen steds hjemme, mener hun.

— Gjengs leie må skrotes

Daglig leder i Leieboerforeningen og boligpolitisk veteran, Lars Aasen, kunne ikke vært mer enig med boligaktivistene.

— Det viktigste budskapet i år blir at husleien må fryses og at kommunen må kvitte seg med prinsippet om gjengs leie, forklarer han.

Gjengs leie betyr at kommunen tar markedspris på utleieboligene sine.

— Etterslepet på vedlikeholdet av de kommunale boligene øker fortsatt drastisk. Derfor vil vi kreve at kommunen ikke tar utbytte av Boligbyggs overskudd, men at dette går tilbake til vedlikehold av eiendomsmassen, sier Aasen.

Håper på godt oppmøte

Som fjerde gruppe ut i årets tog får boligaktivistene en gyllen mulighet til å sette boligpolitikk på sakskartet. Det er en anledning aksjonistene i Boligopprøret og Leieboerforeningen håper ikke vil gå ubemerket hen.

Leder for LO i Oslo Ingunn Gjerstad (t.v), Leieboerforeningens Anne-Rita Andal, og boligaksjonist Solfrid D. Hansen står sammen om å løfte boligpolitikk fram under årets 1.mai-tog i Oslo. Foto: Christian Boger

— Vi er veldig glade for at LO i Oslo gir oss anledning til å sette boligpolitikk på dagsorden 1. mai. Jeg håper og tror vi med disse parolene kan nå ut også til folk som ikke ellers ville gått i tog denne dagen, sier leder for boligsosial avdeling i Leieboerforeningen, Anne-Rita Andal.

Aksjonistene håper mange vil slutte seg til boligparolene.

— Jeg håper mange vil slå seg sammen med oss i toget, slik at politikerne får se at vi mener alvor med kravene våre, sier Solfrid D. Hansen.

LO: — Et sosialt problem

Nyvalgt leder for LO i OsloIngunn Gjerstad, er godt fornøyd med å få med seg boligaktivistene i årets tog. Den ferske lokallagslederen ser dagens boligpolitikk som en av vår tids største sosiale utfordringer.

- Nå må det snart tas grep slik at det kan bli vanlige for vanlige folk å ha et liv hvor de kan komme seg inn på boligmarkedet, understreker Ingunn Gjerstad. Foto: Alexander Kvedalen, LO i Oslo

— Slik det er i dag, skaper boligpolitikken her til lands større sosiale skiller. Når yrkesgrupper som sykepleiere og butikkansatte ikke har muligheten til å komme inn på boligmarkedet, men blir avspist med å måtte leie til upris, har vi skapt et uønsket sosialt problem, fastslår LO-lederen.

Hun håper på en debatt om et tema hun mener det har vært alt for liten oppmerksomhet rundt de senere årene.

— LO har hatt boligpolitikk på plakaten i 100 år. I dag virker det som forholdene er tilbake der de var når vi startet opp. Nå må det snart tas grep slik at det kan bli vanlige for vanlige folk å ha et liv hvor de kan komme seg inn på boligmarkedet, understreker Gjerstad.

Powered by Labrador CMS