Statsadvokat Aud Kinsarvik Gravås avsluttet sin prosedyre i Oslo tingrett torsdag.

Aktor ber om 17 års fengsel: – Frogner-drapet bærer preg av å være en henrettelse

Drapet på Fevziye Kaya Sørebø ble begått under særdeles skjerpende omstendigheter og med overlegg. Derfor må tiltalte dømmes til 17 års fengsel, mener aktor.

Publisert

— Tiltalte hadde overveid drap, gjort forberedelser og bestemt seg for å drepe. Han følger denne beslutningen og skyter Sørebø ni ganger i hodet og halsen. Det skjer uprovosert. Hun er helt forsvarsløs. Sjelden har karakteristikken «en ren henrettelse» vært mer treffende enn på denne situasjonen, sa statsadvokat Aud Kinsarvik Gravås da hun holdt sin avslutningsprosedyre i Oslo tingrett torsdag.

Hun konkluderte med legge ned påstand om at tiltalte må dømmes til 17 års fengsel. Han har erkjent drapet. Det sentrale spørsmålet for retten blir derfor hvor streng straff han skal ilegges.

– Drapet er begått under særdeles skjerpende omstendigheter og med overlegg, poengterte hun.

To uker etter at Frogner-drapet kom opp for Oslo tingrett, er domstolen i ferd med å avslutte sin behandling og ta saken opp til doms. At tiltalte har gitt en uforbeholden erkjennelse for forsettlig drap, kan bare gi rundt ett års strafferabatt, fra 18 til 17 år, mener aktor.

Den 41 år gamle mannen har erkjent at han etter en kort ordveksling, rettet skytevåpenet han hadde med seg, mot hodet til 50 år gamle Fevziye Kaya Sørebø og trakk av ni ganger. Drapet fant sted ved avdødes bolig i Tostrups gate 28. april 2021.

Snakket om å drepe

Aktor påpekte flere omstendigheter som hun mener beviser at drapet var overlagt og at det dermed må straffes mye strengere enn et drap begått i et øyeblikks innskytelse:

* Tiltalte hadde gjentatte ganger sagt at han tenkte på å skade eller drepe Sørebø siden 2019. Og da den sivile dommen knyttet til byggekonflikten mellom ham og drapsofferet var avsagt, uttalte han til sitt forsikringsselskap at han skulle «kverke» motparten hvis dommen ble stående.

* Han bevæpnet seg og oppholdte seg flere ganger i nærheten av avdødes bolig i tiden før drapet.

* Hans bevegelser drapsmorgenen hadde til hensikt å få være alene med Sørebø fordi han ville drepe henne, mener aktor.

– Hans bevegelser viser at han målrettet oppsøkte avdøde. Han gjorde det med våpen og et ønske om å være alene med henne, sa Kinsarvik.

Hun poengterte dessuten at tiltalte av vitner ble beskrevet som rolig og målrettet umiddelbart etter drapet. Han gikk i retning bilen sin, ringte kona og kjørte ut på E18, hvor han meldte seg for politiet bare ti minutter etter drapshandlingen.

Nekter for overlegg

Tiltalte selv benekter kategorisk skyld i overlagt drap og framholder at det skjedde i affekt og ble utløst av en kommentar fra Sørebø idet han hadde snudd seg for å gå. Han forklarte for retten at han oppsøkte henne for å snakke med henne som prosessen videre i den sivile saken.

Den sivile tvisten, som er helt sentral i å forstå årsaken til drapet, knytter seg til byggeprosjekter der tiltalte var hyret som prosjektleder og rådgiver. Et av dem var en arkitekttegnet luksusvilla i Kristinelundveien – et av Oslo mest fasjonable strøk.

Tiltalte hadde ikke noen formell kompetanse eller yrkeserfaring knyttet til ledelse og oppfølging av byggeprosjekter. Likevel fikk han ansvaret for å føre dialog med myndighetene og sørge for godkjennelse av byggeprosjektene, innhente gode priser, inngå avtaler og følge opp håndverkere og leverandører.

Da det ble avdekket flere alvorlige feil og mangler ved prosjektet, fikk Sørebø rettens medhold i erstatningskravene hun hadde rettet mot sin tidligere prosjektleder.

Oslo tingrett dømte ham rett før jul 2020 til å betale nesten 12 millioner kroner i samlet erstatning for dette prosjektet og flere andre. Kort tid før straffesaken kom for retten ble den sivile tvisten løst gjennom en forliksavtale. Innholdet i denne er hemmelig.

Powered by Labrador CMS