Et mobilt stemmelokale i Hydroparken ved Solli plass i Oslo. Aldri tidligere har så mange som 3,8 millioner mennesker hatt anledning til å stemme under et stortingsvalg.
Et mobilt stemmelokale i Hydroparken ved Solli plass i Oslo. Aldri tidligere har så mange som 3,8 millioner mennesker hatt anledning til å stemme under et stortingsvalg.

Oslo har flest velgere med høy utdanning, innvandrerbakgrunn og som er kvinner

Over halvparten av de stemmeberettigede i Oslo har høyere utdanning. I Oppland har 25,9 prosent av velgerne høyere utdanning

Publisert

Statistisk sentralbyrå offentliggjorde fredag opplysninger om årets velgermasse ved stortingsvalget fredag. Aldri tidligere har så mange som 3,9 millioner innbyggere hatt stemmerett ved stortingsvalg.

Det er store geografiske forskjeller i fordelingen på hva slags utdanning velgerne har, fordelingen mellom kvinner og menn og om de har innvandrerbakgrunn eller ikke.

Mens 53,5 prosent av velgerne i Oslo har høyere utdanning på universitet eller høyskole, har rundt 27 prosent av velgerne i Oppland, Hedmark og Østfold høyere utdanning. I Akershus, som ligger nest høyest, har 38,3 av prosent av velgerne høyere utdanning.

Menn i mindretall

I Finnmark er 51,5 prosent av de 55.000 stemmeberettigede menn, mens blant Oslos drøyt 480.000 tusen er mennene i mindretall og 51,4 prosent av de stemmeberettigede er kvinner. Totalt sett for hele landet er 50,4 prosent av de stemmeberettigede ved valget kvinner.

Oslo er også valgdistriktet med størst andel innvandrere eller barn født av to utenlandskfødte innvandrere, som utgjør 22 prosent av velgerne. I Sogn og Fjordane er det bare tre prosent av velgerne som har innvandringsbakgrunn.

Powered by Labrador CMS