Oslo-politiet og politimester Benedicte Bjørnland (til h.) er blant annet bekymret for rusmisbrukere og svake grupper dersom stasminister Erna Solberg (H) og regjeringen får lov til å innføre portforbud.

Oslo-politiet skeptisk til portforbud: - Kan undergrave befolkningens tillit til politiet

— Portforbud utfordrer politirollen og kan undergrave den tilliten politiet er avhengig av i befolkningen, skriver Oslo politidistrikt i en høringsuttalelse til Justisdepartementet. Også Politidirektoratet er skeptisk til portforbud.

Publisert

Oslo politidistrikt er positive til at regjeringen utreder grunnlaget for å kunne innføre portforbud under en pandemi. Men uttrykker skepsis til om et så alvorlig tiltak er nødvendig.

— Portforbud er meget inngripende, både for enkeltpersoner og for samfunnet. Det er et svært fremmed tiltak i det norske samfunnet, skriver Oslo-politiet i en høringsuttalelse til regjeringen og Justisdepartementet.

Mener kun et mindretall bryter smittevern

8. januar sendte Justis- og beredskapsdepartementet et forslag om lovhjemmel for å innføre portforbud. Høringsfristen gikk ut søndag.

— Det vil kunne stille politiet i en situasjon som utfordrer politirollen og kan undergrave den tilliten politiet er avhengig av i befolkningen, står det i uttalelsen fra politiet i hovedstaden.

Oslo politidistrikt påpeker at erfaringene under koronapandemien er at folk flest etterlever de regler, anbefalinger og påbud myndighetene kommer med. Oslo-politiet skriver at det kun er et mindretall som bryter smittevernloven. Og understreker at slik vil det trolig også være under portforbud også.

— En mindre del av befolkningen vil antakelig ikke vise noen respekt for portforbudet, slik man har sett i forbindelse med karantenereglene og forbud mot private fester, skriver Oslo-politiet i uttalelsen.

— Portforbud rammer sårbare grupper

Uttalelsen fra Oslo politidistrikt er i tråd med hva også Politidirektoratet mener om portforbud. Direktoratet uttrykker skepsis og trekker frem de samme motargumentene som Oslo-politiet.

Nesten folketom Karl Johans gate etter nedstenging av Oslo og omegn 23. januar. Politiet påpeker at folk flest er flinke til å følge koronatiltak.

I et høringssvar mener Politidirektoratet at et portforbud ikke vil være et forholdsmessig tiltak under koronautbruddet, skriver NTB.

Direktoratet viser i likhet med Oslo-politiet til at utfordringer med håndheving vil kunne medføre svekket tillit til politiet. I tillegg frykter politiet i hovedstaden hvordan portforbud vil ramme sårbare grupper som bostedsløse og rusavhengige.

— Det vil etter Oslo politidistrikts syn gjelde blant annet rusmisbrukere uten fast bosted, som er en gruppe sårbare mennesker som tilbringer mye av sin tid i områder som kan være aktuelle for portforbud.

— Har ikke ressurser til å håndheve portforbud

— Disse vil ha begrensede muligheter for å overholde et portforbud med mindre det etableres særskilte ordninger som ivaretar deres behov, skriver Politidirektoratet i sitt høringssvar.

Oslo politidistrikt er også bekymret for hvordan politiet skal ha ressurser til å håndheve et portforbud.

— Politiet er som det også er beskrevet i høringsnotatet ikke dimensjonert for både å kunne håndheve et omfattende portforbud og ivareta de øvrige politioppgavene tilfredsstillende, skriver Oslo-politiet.

Da forslaget ble sendt på høring, sa justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) at hun håper at man slipper å innføre portforbud i Norge, men at det er viktig å ha verktøyene man trenger dersom det skulle bli nødvendig.

Powered by Labrador CMS