Voksentoppen skole er en ungdomsskole på Tryvann.
Voksentoppen skole er en ungdomsskole på Tryvann.

Også spesialskolene har åpnet for elevene igjen

Forrige uke åpnet også spesialskolene og spesialundervisningen for 1600 elever i Oslo.

Publisert

Det fins spesialgrupper ved 44 grunnskoler og gis opplæring ved 10 byomfattende spesialskoler i Oslo. Dette er elever både på barne-, ungdoms- og videregående trinn.

– Disse elevene er i en sårbar situasjon og har stort behov for å vende tilbake til en mer normal hverdag. 1/3 har hatt tilbud gjennom hele perioden, resterende 2/3 fikk oppstart i forrige uke. Det varierer noe fra skole til skole når alle elever får fullt tilbud, sier Inga Marte Thorkildsen.

Lokale skoleledere har ansvar for hvordan skolene åpnes, som er forenelige med at smittevernreglene følges.

Haukåsen skole ligger på Haugerud i Groruddalen. Skolen er en spesialskole for elever med nevrologisk betingede vansker og elever med multifunksjonshemming.
Haukåsen skole ligger på Haugerud i Groruddalen. Skolen er en spesialskole for elever med nevrologisk betingede vansker og elever med multifunksjonshemming.

Gjelder 1600 elever

– Er det noen utløsende årsak eller episode som har illustrert behovet for at disse skolene gjenåpner?

– Nei, ikke som vi er kjent med. Når det gjelder henvendelser fra foreldre, går de aller fleste direkte til skolene. Utdanningsetaten har ikke registrert noe særlig med henvendelser fra foreldre.

I overkant av 1600 elever får opplæring i spesialskoler og -grupper (ca. 40 prosent i spesialskoler og 60 prosent i spesialgrupper).

Powered by Labrador CMS