barnehagebarn
For tiden er det barnehagetilpasning for mange foreldre. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

I morgen klokka 23.59 er det frist for å søke barnehageplass i Oslo

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) oppfordret folk til å stå sammen og bekjempe muslimhat under demonstrasjon med hovedparole: Nei til muslimhat! Nei til terror!

Søknadsfristen 15. august gir barnet rett til rett til plass i barnehagen i oktober eller november. 15. august er det andre hovedopptaket til barnehageplass. Det første opptaket var 1. mars.

Årsaken til at det er to hovedopptak i året er for å gi småbarnsfamilier mer frihet og fleksibilitet i hverdagen. Da trenger ikke familier vente i nesten ett år på barnehageplass.

Slik prioriterer kommunen

Slik prioriterer kommunen ved barnehageopptaket. Barn med nedsatt funksjonsevne og barn med vedtak fra barnevernet har førsteprioritet. Dette gjelder også i private barnehager.

Videre prioriteres barn fra familier med store belastninger på grunn av funksjonsnedsettelse eller varig sykdom hos foreldre eller søsken og barn hvis foreldre deltar i introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger.

Såkalt søskenprioritet gis til barn som har søsken i den ønskede kommunale barnehagen ved oppstart. Også søsken som søker plass i samme kommunale barnehage med samme oppstartsdato prioriteres.

Egne regler i private barnehager

Barn av enslige foreldre som har eller søker arbeid eller utdanning havner i neste prioriteringsgruppe. I siste gruppe havner alle øvrige barn som søker barnehageplass.

Det eldste barnet innenfor hver aldersgruppe (småbarn/storebarn) og prioriteringsgruppe får plass først. Hvor lenge barnet har stått på søkerlisten eller hvordan du har prioritert de ulike barnehagene, avgjør ikke når barnet får tilbud om plass.

I private barnehager gjelder egne regler for opptak. Ta kontakt med barnehagen hvor du ønsker plass eller sjekk nettsiden deres.

3000 barnehageplasser

– Det er verdt å minne om at da byrådet overtok makten fra Høyre i 2015 var det et stort etterslep på barnehageutbygging, med lange køer og mange barn som ikke gikk i barnehagen. Under halvparten av de ansatte i de kommunale barnehagene hadde relevant utdanning og under en tredjedel hadde barnehagelærerutdanning, sier Inga Marte Thorkildsen, byråd for oppvekst og kunnskap.

Ifølge henne vil byrådet vil komme i mål med å etablere 3000 flere barnehageplasser i løpet av 2019.

Første opptaksrunde etter søknadsfristen 15. august er 6. september. Barn med lovfestet rett til plass i oktober eller november får tilbud senest den måned de fyller ett år.

MELD DEG PÅ NYHETSBREVET VÅRT

Kommentarer