Artikkelforfatteren mener Høyre svartmalen tilstanden i Oslo-skolen. Foto: Utdanningsetaten

– Høyre svartmaler Oslo-skolen

Høyre i opposisjon tegner et dystopisk og dystert bilde av Oslo-skolen. Problemet er at jeg ikke kjenner meg igjen i dette i mitt eget møte med skolen begge mine barn går i.

Publisert

Jeg leste med interesse innlegget "Byrådet demonterer Osloskolen" fra Høyres skolepolitiske talsperson i Oslo bystyre, Sadia Begum. Jeg må ærlig innrømme at jeg blir litt lettere bekymret hver gang Begum går på talerstolen i bystyret, eller legger ut om skolepolitikken i mediene. Det er fordi hun tegner et ekstremt dystopisk og dystert bilde av Oslo-skolen, en skole begge barna mine går i.

Jeg blir bekymret fordi den virkelighetsbeskrivelsen viser en skole i dyp krise, og med store problemer. Problemet er bare at jeg ikke kjenner meg igjen i dette i mitt eget møte med skolen, de andre foreldrene og barna jeg kjenner, og lærere som underviser i denne skolen. Problemet er heller Høyre-skolen, med skadelig smilefjesvurdering av de minste, juks på kartleggingsprøver, 5000 læringsmål, omdømmejag og fasadebygging. Det er altså dette Høyre ønsker velkommen tilbake. Det er gammeldags, det er utdatert og det er feil!

Nedrakking er ikke greit

Politisk uenighet er helt greit og på sin plass, og ideologi og debatt er helt greit. Nedrakkingen av Oslo kommunes egne ansatte og deres arbeid er derimot ikke greit. Jeg opplever at Høyre i opposisjon har gjort sistnevnte til sitt varemerke.

Jeg er enig med Begum og Høyre i at det viktigste i skolepolitikken er skoleelevene. Men lærerne er også svært viktige. Det er de som skal formidle kunnskapen videre til elevene. Lærerne er fagpersonene som både møter elevene, og som kan formidlingsfaget. Deres kunnskap og innsikt burde være et selvsagt utgangspunkt for enhver politikk som skal være bygget på kunnskap.

Vurdering for vurderingens skyld

Utdanningsetaten har fått i oppdrag fra Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap å evaluere ordningen med skriftlig halvårsvurdering på barnetrinnet. De har gjennomført spørreundersøkelser der alle skolene i Oslo var invitert til å komme med innspill. Her er det greit å minne om at Høyre i utgangspunktet ønsket karakterer helt ned i 1. klasse.

Evalueringen av undersøkelsen frembringer en rekke interessante funn. Både rektorer og lærere mener at dagens system ikke virker tilfredsstillende, og at det ikke har god nok nytteverdi for elever og foresatte. Enda mer interessant er det jo at så mange av disse mener at den største nytteverdien av skriftlig halvårvurdering, er å ivareta forskriftenes krav til halvårsvurdering.

Utvikling til elevenes beste

Det kan da vitterlig ikke være et mål for skolen å bruke tid på et skjema når verdien bare synes å være å kunne si at man har gjort det. Lærerne mener i overveldende flertall at muntlig halvårsvurdering er den mest hensiktmessige formen for tilbakemelding i 1.-4. trinn. Da virker det merkelig når man fra Høyres side synes å ville overse fagpersonene i denne saken fullstendig. Her har Høyre funnet en metodikk de synes å ha forelsket seg fullstendig i, og har ingen interesse av å evaluere og justere.

Jeg er glad for at byrådet er villig til å se på dette med friske øyne, og at man ønsker en kontinuerlig utvikling og forbedring. Til elevenes beste.

Powered by Labrador CMS