Mathilde Tybring-Gjedde i front. Foto: Høyre

Mathilde Tybring-Gjedde (H) ønsker en mer miljøvennlig hovedstad

Publisert

Mathilde Tybring-Gjedde vil jobbe for el-bilsatsning, miljøvennlig teknologi og at rusavhengige skal få behandling og oppfølging i stedet for straff.

Mathilde Tybring-Gjedde er Høyres syvendekandidat i Oslo til årets Stortingsvalg. Tybring-Gjedde sitter i bystyret og er politisk rådgiver for helse- og omsorgsminister Bent Høie.

#valg17: Folkevalgt for Oslo

  • 11. september er årets stortingsvalg. Frem til da vil VårtOslo vite hva Oslos folkevalgte har gjort for Oslo i foregående periode. Og vi vil vite hva Oslo-representanten har tenkt å gjøre for Oslo i kommende periode.

— Hva har du og partiet ditt gjort for Oslo de siste fire årene?

— Jeg har ikke sittet på Stortinget, men i bystyret og i denne samferdsels- og miljøkomité. Det viktigste jeg har sett der er at staten nå tar halvparten av regningen for store kollektivutbygginger. Det er jeg veldig glad for. Det har gjort jobben vår litt lettere og er viktig for Oslo. Jeg er også glad for at vi har fått en opptrappingsplan for rusomsorgen, og at Oslo har fått mer penger til å hjelpe rusmisbrukere, både til behandling og særlig ettervern, som bolig og aktivitet.

— Ellers har vi hatt en stor satsning på etter- og videreutdanning av lærere, som har vært viktig for Oslo-skolen. Jeg er veldig glad for at Oslo har fått et større handlingsrom og større overføringer i statsbudsjettet.

Vil styrke klimasats

— Jeg synes og det er veldig positivt at regjeringen nå har etablert et folkehelseprogram, der Oslo er en av fem fylker som er med, hvor vi blant annet får støtte til tiltak til psykisk helse og rusomsorg. Jeg kan også nevne Groruddalssatsingen og Oslo-sør satsingen. Jeg synes at Høyre på Stortinget og i regjering har kjempet for at Oslos særegne utfordringer blir sett og får et løft.

— Hva vil du gjøre for Oslo dersom du blir valgt inn på Stortinget nå?

Mathilde Tybring-Gjedde. Foto: Høyre

— Jeg vil jobbe for ny sentrumstunnel og ny Fornebubane, her må pengene komme på bordet. Det kommer til å være veldig viktig for Oslo-reigonen. Og så skal vi jo få på plass et nytt Aker sykehus, som kommer til å være utrolig viktig for Groruddalen. Jeg vil kjempe for å gjennomføre arbeidet med nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet, som sikrer at Oslo fortsatt er en spydspiss innen kreftbehandling.

— Jeg kommer og til å kjempe for at vi fortsetter en offensiv klimasatsing i Oslo. Det er i de store byene de største klimautfordringene kommer til å være, og hvor vi trenger å gjøre størst kutt. Da vil det blant annet være viktig at vi fortsetter å styrke Klimasats, som er støtten Oslo får til tiltak for å få ned klimautslippene. Vi må fortsette med el-bil satsingen, og støtte gründere og ny miljøvennlig teknologi. Hvis vi skal lykkes med en grønn omstilling, er det ny teknologi som er nøkkelen. Jeg er grunnleggende klima- og teknologioptimist.

Vil gi behandling og oppfølging til rusavhengige

— En ting som kommer til å være essensielt i Oslo, er den store reformen vi skal gjøre på rusområdet. Vi i Høyre går til valg på en reform. Rusavhengige som blir tatt med narkotika til eget bruk skal bli tilbudt behandling og oppfølging i stedet for å bli straffet med bøter eller fengsel. Oslo har dessverre mange rusavhengige og mange overdosedødsfall, så det kommer til å være en viktig reform for hovedstaten.

— Hva mener du er viktigst for Oslo fremover?

— Vi blir flere eldre og flere barn. Det gjør at man må sette inn egne tiltak i Oslo. For barn trengs en satsing på tidlig innsats, både i barnehagen og i skolen. Man må få flere lærere som er lærerspesialister, slik at barna knekker lese- og skrivekoden.

— Og så mener jeg man må ha bedre norskopplæring i barnehagen, billigere barnehage for de som har dårlig råd og sikre at flere barn går i barnehage. Det kommer til å være avgjørende i Oslo. Vi må gjøre enda mer for å skape et lag rundt hvert barn.

— Oslos eldreomsorg kan bli et forbilde

— I eldreomsorgen kommer det til å være viktig at Oslo utvikler velferdsteknologien og gjør det lettere for eldre å bo hjemme lengre. I noen bydeler i Oslo lykkes vi med dette allerede, men ikke i alle, og her må vi ha et kraftløft i hele byen. Eldreomsorgen i Oslo kan bli det store forbilde for alle andre kommuner, særlig innen hjemmetjenesten. Målet må være at flere kan bo hjemme lengre.

— Siste spørsmål: Hva har du gjort i sommerferien?

— Jeg har jobbet nesten hele ferien, men jeg hadde noen dager der jeg dro på Vinjerock, en festival på Vinje. Det pleier egentlig å være nesten snø, og masse regn, men vi var overraskende heldige med været, og det var helt fantastisk. Ellers har jeg hatt Oslo-sommer, og det er jo egentlig det beste man kan ha!

Powered by Labrador CMS