Syklistenes Landsforening vant første runde i striden om sykling i kollektivfeltet. Til høyre: syklist Ivar Grøneng. Foto: Syklistenes Landsforening

Politiet anker frifinnelsesdommen mot syklist Ivar Grøneng (54)

Syklist Ivar Grøneng vant frem i straffesaken politiet anla mot ham etter at han syklet i kollektivfeltet på Mosseveien i Oslo. Nå anker politiet dommen i Oslo tingrett.

Publisert

I fjor høst ble Grøneng stoppet av politiet fordi han skal ha hindret trafikken og skapt kø på Mosseveien. 54-åringen er en ivrig syklist og har syklet til og fra jobben i Oslo, fra Kolbotn, i ti år. Saken endte i retten etter at han nektet å godta boten på 7.000 kroner.

I ankeerklæringen, underskrevet visepolitimesteren i Oslo, står det blant annet: «Det er viktig for trafikksikkerheten at korrekt rettsanvendelse blir kjent. Saken er også prinsipiell idet det er svært nærliggende at nye lignende tilfeller vil oppstå».

Dommen kan skape presedens

Ja, korrekt rettsanvendelse er viktig, og en fellende dom her vil kunne skape presedens for enhver trafikant som potensielt kan skape en viss kø. Da blir det svært utydelig hvor man kan sykle. Hvis lagmannsretten kommer til at forelegget er gyldig, er det et tilbakeslag for alle som ønsker å sykle i Norge, uttaler Syklistenes Landsforening.

Syklistenes Landsforening mener at terskelen for å bli stanset og bøtelagt i så tilfelle vil bli senket betydelig. I tillegg vil en fellende dom være et tilbakeslag for staten og kommuner, som arbeider for å oppnå ambisiøse sykkelandelsmål, med alle de gevinster det gir for mobilitet, helse og miljø.

Powered by Labrador CMS