Riksantikvaren mener at rivesøknaden for Y-blokka har alvorlige mangler, som beregninger av klimaeffekten av riving og nybygging. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Riksantikvaren vil stoppe riving av Y-blokken

Riksantikvaren mener at rivesøknaden for Y-blokken inneholder alvorlige mangler og ber om at rivingen av bygget skrinlegges.

Publisert

– Vi mener at denne søknaden må avslås og Y-blokken må bevares. Bygningen vil bli et fint premiss for et nytt regjeringskvartal, sier riksantikvar Hanna Gerian.

En av manglende Riksantikvaren etterlyser er beregninger av klimaeffekten av riving og nybygging. Hun reagerer videre på at ikke alle kostnader er medregnet, og at alternativer til riving ikke er utredet, blant annet forslaget om å endre bygget, skriver Aftenposten.

Riving av Y-blokken vil medføre det største kulturminnetapet i Norge etter 1945, skriver Riksantikvaren i høringsuttalelsen.

Slår kontant tilbake

Prosjektdirektør Knut Jørgensen i Statsbygg avviser kritikken. Han peker på at det ikke er krav til verken spesifikke klimagassberegninger, eller å vurdere andre løsninger enn riving tilknyttet rivesøknader.

Prosjektleder Knut Jørgensen avviser at Statsbygg har gjort feil i saksbehandlingen. Foto: Statsbygg

– Det er ingen tvil knyttet til om den statlige reguleringsplanen er gjeldende som juridisk grunnlag for behandling av rivesøknaden. I reguleringsplanen er det fastsatt at S-blokken, Y-blokken og R4 skal rives.

Statsbygg sendte rivesøknaden for Y-blokken til Oslo kommune for fire måneder siden. Plan- og bygningsetaten skal nå avgjøre om rivesøknaden er tilstrekkelig dokumentert.

Powered by Labrador CMS