Grorudbanen, linje 4
Busslinjene 4B og 5B settes opp som erstatning i drøye halvannen måned når det skal arbeides på Grorudbanen i sommer.

Her blir det buss for bane i sommer

– De som skal reise må beregne ekstra tid og sjekke for å finne beste reisealternativ, sier Ruters pressetalsperson.

Publisert

Som følge av vedlikeholdsarbeid Sporveien skal gjennomføre, settes det i perioden mellom 30. juni og 18. august inn buss for bane på Grorudbanen.

– Dette blir buss for T-bane mellom Hasle/Løren og Vestli. Stengningen er delt i to faser, og reisende må være oppmerksomme på endringer i rutetilbudet for linje 4 og 5 gjennom sommeren, sier pressetalsperson Øystein Dahl Johansen i Ruter i en pressemelding.

Linje 4 vil kjøre mellom Bergkrystallen og Løren, mens linje 5 vil kjøre mellom Sognsvann og Ringen til Hasle i den første fasen av stengningen fra 30. juni til 19. juli.

De to busslinjene 4B og 5B settes opp som erstatning. Linje 4B vil erstatte busslinje 63 i tidsrommet fra 30. juni til 18. august.

Slik kjører buss for bane:

Linje 4B (Hasle–Romsås):

 • Hasle
 • Løren
 • Økern
 • Risløkkalléen (holdeplass på Østre Aker vei)
 • Nedre Vollebekk (holdeplass i Brobekkveien)
 • Linderud
 • Veitvet (holdeplass i Trondheimsveien)
 • Rødtvet (holdeplass i Trondheimsveien)
 • Flaen (holdeplass i Trondheimsveien)
 • Ammerud (holdeplass i Trondheimsveien)
 • Grorud T (plattform 3)

o Kjører videre som linje 63 Romsås Ring, men er skiltet 4B

o Tiurleiken

o Ravnkollen

o Ravnkollbakken

o Romsås kirke

o Røverkollen

o Øvre Svarttjern

o Svarttjern

o Emanuelfjell

o Romsås senter

o Orremyr

o Gangtunnelen

o Grorud T

Tilbake til Hasle som buss for T-bane.

Linje 5B (Hasle–Vestli):

 • Hasle
 • Økern
 • Risløkkalléen (holdeplass på Østre Aker vei)
 • Nedre Vollebekk (holdeplass i Brobekkveien)
 • Linderud
 • Veitvet (holdeplass i Trondheimsveien)
 • Rødtvet (holdeplass i Trondheimsveien)
 • Flaen (holdeplass i Trondheimsveien - erstatter Kalbakken stasjon)
 • Ammerud (holdeplass i Trondheimsveien)
 • Grorudkrysset (holdeplass i Trondheimsveien)
 • Romsåsfoten (holdeplass i Trondheimsveien)
 • Rommen (holdeplass i Fossumveien)
 • Stovner (holdeplassen til linje 5N mot Vestli)
 • Vestli

I motsatt retning vil bussen kjøre samme trasé tilbake til Hasle.

Kilde: Ruter


– Beregn ekstra tid

– De som skal reise må beregne ekstra tid og sjekke reiseplanleggeren eller Ruter-appen for å finne beste reisealternativ, legger Ruters pressetalsperson til.

Linjekart for T-banen gjeldende fra 30. juni til 19. juli.

Den andre fasen av stengningen er fra 20. juli til 18. august. I denne perioden kjører T-banens linje 4 og 5 til og fra Veitvet, mens det blir buss for bane på strekningen mot Vestli.

Linjekart for T-banen gjeldende fra 20. juli til 18. august.

«Overgangen mellom buss og T-bane er enklest og best tilrettelagt på Linderud, selv om T-banen kjører til Veitvet for å snu. Bussene vil benytte samme holdeplasser og trasé mellom Linderud og Grorud/Vestli som i første fase», heter det videre fra Ruter.

Dette skal gjøres:

 • Utskifting av seks sporveksler/sporkryss ved Vestli med tilhørende føringsveier
 • Permanent fjerning av fire sporveksler ved Vollebekk
 • Klargjøring for CBTC
 • Utskifting av 10.000 meter med kjøreskinner og sviller, Linderud–Veitvet–Rødtvet og Økern–Risløkka
 • Utskifting av 20.000 meter strømskinne mellom Hasle og Vestli
 • Utskifting av kabelkanaler
 • Etablering av langsgående jordledning med jordelektroder på hele strekningen
 • Etablering av spenningsbegrensere ved stasjoner og overkjøringsspor
 • Nytt lys i tunnelen fra Kalbakken til Ammerud
 • Nye fiberkabler og PLS-er
 • Tilgjengelighetstiltak på stasjoner

Kilde: Sporveien

Preget av slitasje

Grorudbanen som er en av hovedstadens lengste T-banestrekninger og sto ferdig i 1966, er preget av slitasje.

«For å sikre en mer stabil drift, forlenge levetiden på dagens infrastruktur, og legge til rette for økt kapasitet på T-banenettet, er det nødvendig med oppgraderinger på flere områder på strekningen», ifølge Sporveien.

Det vil også gjøres oppgradering- og tilgjengelighetstiltak på plattformene langs traséen med hevede plattformer og utbedring av avstand mellom tog og plattformkant.

Ved ferdigstillelse forventes:

 • Oppgradert infrastruktur med redusert risiko for hastighetsbegrensninger og trafikkstans grunnet akutte hendelser
 • Oppgraderte vekselpartier med redusert vedlikeholdsbehov og driftsavvik på sporveksler
 • Nye strømskinner i aluminium som leder elektrisitet bedre og er energisparende
 • Klargjøring for CBTC legger til rette for forventet trafikkvekst og økt kapasitet på T-banenettet
 • Ny ballastpukk, skinne- og svilleskift skal gi bedre reisekomfort på strekningen
 • Utbedring av plattformer og plattformkant vil gi kortere avstand mellom tog og plattform og bedre tilgjengelighet til T-banen for alle reisende med Grorudbanen

Kilde: Sporveien

Powered by Labrador CMS