— Det kommer til å forsvinne noen parkeringsplasser, og 60-bussen må kjøre en annen vei, men planene er gode for både mennesker og miljø, mener MDG på Kampen. Illustrasjon: Grindaker landskapsarkitekter

– Frp sier nei, men MDG sier ja til et grønnere Kampen

Frp vil avblåse bilfritt torg foran Kampen kirke. Der har de neppe funnet seg en vinnersak.

Publisert

For en knapp uke siden meddelte Frp at de vil prøve å få bystyret til å stoppe planene om å gjøre Thorbjørn Egners plass foran Kampen kirke bilfritt. Frp vil nemlig at både 60-bussen og bilene fortsatt skal kunne kjøre der.

Denne lille plassen ligger midt på rolige Kampen. Ønsket om å utvikle den til et hyggelig bilfritt torg med flere trær og bedre plass til folk kom fra et beboerinitiativ ledet av Kampen vel. Med seg hadde vellet FAU på Kampen skole, Kampen kirke, og representanter for næringslivet rundt plassen.

— Motstanden er ikke ny

MDG har støttet dette lokale initiativet, og sørget for at det ble prioritert blant mange gode byutviklingsprosjekter. Det kommer til å forsvinne noen parkeringsplasser, og 60-bussen må kjøre en annen vei, men planene er gode for både mennesker og miljø.

Frp sier at de er opptatt av trafikksikkerhet, men vil altså at bussen og bilene fortsatt skal kjøre over en plass som skal utvikles til et torg. Hvor mange foreldre vil la barn løpe fritt på Thorbjørn Egners plass hvis det dundrer store busser over plassen? Er dette bra for trafikksikkerheten, eller er trafikksikkerhet bare et vikarierende argument for Frp?

Motstanden mot å gjøre plassen bilfri er ikke ny, men motstanderne er i mindretall. I januar hevdet de samme Kampen-beboerne som Frp nå støtter seg på at prosjektet ville gi «vesentlig forringelse av trafikksikkerheten» og gi utrygg skolevei.

— Bilr prioriteres ned, gående og syklende opp

Bekymringen deres ble tatt på alvor, og utløste en ny runde med grundig trafikkanalyse for å sikre at det nye trafikkmønsteret ikke ville få slike effekter. Det er også gjort flere justeringer i planene, så de næringsdrivende kan få levert varene sine akkurat som før.

Samtidig med planene for Thorbjørn Egners plass, er det to andre prosjekter som er på trappene. Det ene er bredere fortau rundt Kampen skole og området rundt nye Jordal Amfi. Det andre er tilrettelegging for sykkel over Kampen. Disse tiltakene kommer også til å koste noen parkeringsplasser, men de kommer også til å gjøre det tryggere og bedre for alle som vil gå og sykle til skolen eller til jobb. Biler prioriteres ned, og gående og syklende barn og voksne prioriteres opp.

I MDG har vi de siste ukene banket på dører på Kampen for å snakke med folk og høre hva naboene våre er opptatt av frem mot valget. Grønne byrom, bedre sykkeltilrettelegging og renere luft er det vil får flest tilbakemeldinger om.

— Vi lytter til innspill

Det er ofte slik at de som er misfornøyd snakker høyest, men når vi spør folk flest er meldingen klar.

Bymiljøetaten har sendt ut et informasjonsskriv om de planlagte tiltakene. Her er planene beskrevet mer detaljert. I MDG mener vi planene er gode, men vi er også opptatt av å lytte til innspill. Kampen vel har skrevet på Facebook at de mener at noen av parkeringsplassene kan spares, og at plasseringen av «kiss and ride»-lommen i Elverumgata er feil.

Vi skal ta med oss disse innspillene til byråden vår, og håper vi kan gjøre disse gode planene enda bedre!

Powered by Labrador CMS