Massivt politioppbud på Tøyen torg. Foto: Morten Lauveng Jørgensen
Massivt politioppbud på Tøyen torg. Foto: Morten Lauveng Jørgensen

– Sian og Tøyen torg: Et rop om hjelp

– Det var et rop om hjelp fra lokalmiljøet og bydelspolitikere til å støtte opp under, ikke bryte ned, det trygge fellesskap bydelen ønsker Tøyen torg skal være. Skal vi ta deres rop om hjelp på alvor?

Publisert

Selvsagt har både Kommuneadvokaten i Oslo og Oslo-politiet rett: Vi har ikke forhåndssensur av politiske ytringer i Norge. En kan ikke forby noen å arrangere en politisk markering fordi man har grunn til å tro at det der vil komme en rasistisk og hatefull ytring i strid med rasismeparagrafen.

Men saken om Sian-markering på Tøyen torg handler om noe mer enn det. Det handler om et lokalsamfunns ønske om å etablere et trygt oppvekstmiljø for barna. Oslo kommune har investert mye ressurser i og omkring Tøyen torg. Betydelig opprustning av «torggulvet» og det fysiske miljø på torget. Etablert at av landets fremste barnebibliotek, Biblo Tøyen. Og nå sist: Stengt Kolstadgata for biltrafikk med sikte på at barna kan bevege seg trygt mellom Tøyen Skole og Tøyen Torg.

Tøyen torg skal være en trygg møteplass for alle generasjoner, uavhengig av etnisk bakgrunn.

Rene gateslaget

Det er i forhold til dette det blir fullstendig kræsj å legge et arrangement på Tøyen torg som er så konfliktfylt at politiet forbereder seg på det rene gateslaget, med sivile og uniformert politi på kanskje rundt 100 personer og et hopetall av svartemarjer som skal transportere bort folk.

Lokalbefolkningen stilte massivt opp mot Sians markering på Tøyen torg. Refrenget var at Sian ikke var velkomne på Tøyen. Foto: Morten Lauveng Jørgensen
Lokalbefolkningen stilte massivt opp mot Sians markering på Tøyen torg. Refrenget var at Sian ikke var velkomne på Tøyen. Foto: Morten Lauveng Jørgensen

En tredjedel av Tøyen torg var politisperringer og den normale torgaktiviteten på torget var satt til side. Bydelens folk med forebyggende barne- og ungdomsarbeid tok ungdom med seg til Tusenfryd, for å skjerme dem mot det som skjedde på torget.

Et vern om fellesskapet

Det er i den settingen vi må lese punkt 1 i bydelsutvalgets vedtak: «Bydelsutvalget ønsker ikke å utstede tillatelse til Sian for å ha arrangement på Tøyen torg. Et slikt arrangement hensyntar ikke de øvrige brukere av Tøyen Torg og beboerne i området rundt torget. Torget er møteplassen mellom generasjoner og lekeplassen til mange barn på Tøyen. Bydelsutvalget ser at arrangementet ikke er forenlig med familieaktiviteter og ønsker å trekke tilbake tillatelsen av hensyn til beboerne og øvrige brukere av torget. Bydelsutvalget ønsker at torget skal fortsatt være en møteplass der mennesker med ulike bakgrunner møtes for å danne sterkere fellesskap.»

Det var et rop om hjelp fra lokalmiljøet og bydelspolitikere til å støtte opp under, ikke bryte ned, det trygge fellesskap de ønsker Tøyen torg skal være. Skal vi ta deres rop om hjelp på alvor?

Powered by Labrador CMS