Året er 1966 og Per Willy Guttormsen går Oscar-løpet utendørs på nye Valle Hovin. 53 år senere går skøyteløpere fortsatt utendørs i lengdeløpsbyen Oslo. Det finnes ingen skøytehall i landets hovedstad. Og heller ikke i år satte Ap/SV/MDG-byrådet av penger til en skøytehall på Valle Hovin. Foto: Hordnes / NTB / Scanpix

— Valle Hovin er viktig for alle. Vi trenger ny skøytehall

Det rødgrønne byrådet kom sist uke i revidert budsjett for Oslo ikke med penger til ny skøytehall på Valle Hovin. Beslutningen bekymrer Norges skøyteforbund.

Publisert

Skøyter er en av Norges nasjonalidretter. Det skal vi fortsatt være i fremtiden. Vi i Norges Skøyteforbund ønsker så mange som mulig på skøyter, være seg lengdeløp, kortbane eller kunstløp.

Selvsagt er vi opptatte av å legge til rette for våre organiserte aktiviteter, men vi er også opptatt av at skøyter igjen skal kunne bli en vinteraktivitet for alle i hovedstaden, organisert eller ikke. For å oppnå det må vi ha is.

Har ventet i årevis

Oslo og norsk skøytesport har ventet i årevis på en innendørs skøytehall. Mange kommunepolitikere har vært involverte og uttrykt støtte til dette gjennom flere tiår, uten at det har blitt realisert.

Den en gang så populære skøytebanen Valle Hovin har sakket akterut. I årevis har Oslos politikere lovet å bygge en innendørs hall for bandy og lengdeløp. Men det blir med løftene. Foto: Lise Åserud / SCANPIX

Etter beslutningen om ikke å søke OL 2022 ble det tydelig uttrykt, fra majoriteten av kommunens politikere inkludert sittende byråd, at planlagte anlegg skulle realiseres. Fortsatt ser det ut til at vi må vente lenge, men vi ser i hvert fall muligheter til ny isflate, som første fase mot hall. Denne skal kunne være klar i løpet av 2020, skal vi tro de siste beslutningene i byrådet i Oslo kommune.

Men her er det viktig at kommunen nå foretar de riktige grep videre. I forslaget fra byrådet fremgår det at de vil avsette 1,5 millioner kroner til et forprosjekt for full rehabilitering av isflaten på Valle Hovin.

Rehabilitering er kortsiktig

Norges Skøyteforbund er glad for at kommunen vil starte denne prosessen, men er bekymret over at de innstiller på en rehabilitering og ikke en helt ny isflate, som kan legge grunnlag for en videre utbygging av ishall senere.

Det er et skrikende behov for innendørs 400-meter bane og en bandybane i Oslo. En rehabilitering vil være kortsiktig og fremstå begrensende for videre utvikling av en mulig hall som kan være til glede for både aktive og mosjonister i alle aldre i Oslo.

Vi kan ikke vente lenger. Valle Hovin må prioriteres. Norges Skøyteforbund er også bekymret for at 1,5 millioner kroner er en så lav sum at prosjekteringen vil bli begrenset i forhold til å legge til rette for et best mulig anlegg, også på sikt.

Sett av nødvendige midler

For en ishall er nødvendig. Ifølge idrettsbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) er det planlagt å bruke 6,2 milliarder kroner på idrettsanlegg i Oslo de neste fire årene. Innenfor denne rammen bør det være mulig å prioritere en skøytehall på Valle Hovin som skøytesporten og Oslos befolkning sårt trenger.

Vi ser at en pris på 700 millioner kroner til en ishall er en betydelig sum for kommunen, men tror likevel at det er mulig å legge til rette for en hall som har en noe lavere pris enn dette, men da er det viktig at man gjør de korrekte veivalg allerede i dag.

Norges Skøyteforbund setter nå sin lit til Oslos politikere og har forventninger om at de nå ikke bare setter av midler til forprosjekt, men også avser de nødvendige midler til igangsetting av en helt ny isflate, som et første trinn mot fullverdig hall, i budsjettet for 2020.

Powered by Labrador CMS