Ordfører i Oslo, Marianne Borgen. Foto: Oslo kommune/Sturlason

Ordføreren i Oslo: Sylvi Listhaug står i spissen for offentlig barnemishandling

Publisert

– Staten gir barn psykiske problemer. Ordfører Marianne Borgen (SV) i Oslo omtaler regjeringens politikk overfor flyktningbarn som «barnefiendtlig».

Det var under Oslo bystyres behandling av «Oslo kommunes innsats knyttet til mottak av flyktninger og integrering av nyankomne flyktninger» at ordfører Borgen kom med de kruttsterke uttalelsene.

Under følger ordførerens uttalelser i debatten, direkte sitert.

Vil ha slutt på "barnefiendtlig politikk"

«Ordfører. Jeg er glad for at byrådssaken så tydelig sier at vi skal et enda sterkere fokus på å bistå barn i integreringsarbeid, og da spesielt de mange barna som kommer helt alene og er enslige mindreårige asylsøkere. Oslo skal nå sikre barna bedre omsorg og oppfølging.

Det som imidlertid bekymrer meg er det statlige politikken knyttet til midlertidig opphold for barna, som kommer alene og som er mellom 15-18 år. Bruken av midlertidig oppholdstillatelser for disse barna har økt voldsomt de siste årene.

Nå ropes det et fortvilet varsko fra alle organisasjonene som har kontakt med disse barna. Barn trenger forutsigbarhet og trygghet.

Det den statlige politikken gjør, er det motsatte. Barna får psykiske problemer, dårligere integreringsmuligheter, og mange forsvinner ut i nye, farlige fluktsituasjoner og er spesielt sårbare for menneskehandel og annen kriminalitet.

Dette grenser klart opp til å kunne defineres som ‘offentlig barnemishandling’.

Det tas ikke hensyn til hva som er til det enkelte barns beste, slik nasjonal lovgivning forutsetter. En slik politikk vanskeliggjør kommunenes muligheter for å kunne ivareta disse barnas behov.

Derfor håper jeg bystyrets representanter vil ta denne barnefiendtlige politikken opp med sine partigrupper på Stortinget, for å få en slutt på dette.»

LES OGSÅ: Same og venninnen ville sette seg ned på Kafé Asylet på Grønland, men da kom den daglige lederen og jaget dem

Powered by Labrador CMS