Den nå dømte motorsyklisten kjørte blant annet den 8. mai i år først opptil 208 kilometer i timen i 60-sonen på Mosseveien, og inne i Operatunnelen var han oppe i 179 kilometer i timen på ett hjul, ifølge dommen.

Kjørte i 292 kilometer i timen – felt av egne GoPro-videoer

«Helt ekstreme fartsoverskridelser», ifølge dommen fra Oslo tingrett. Nå er føreren dømt til fengsel.

Publisert

Den 23 år gamle mannen er dømt for gjentatte ganger og på flere veier i blant annet Oslo å ha kjørt motorsykkel i svært høye hastigheter våren 2023. Han erkjente straffskyld da saken gikk for Oslo tingrett.

«Kjøringen til tiltalte må betegnes som villmannskjøring. Han har utsatt seg selv og ikke minst et betydelig antall medtrafikanter, for livsfare gang på gang og vist en total mangel på respekt for trafikkreglene», heter det i dommen.

Kjøringene ble filmet ved bruk av GoPro-kamera, og minst en av kjøringene ble i ettertid publisert på TikTok, ifølge tiltalen. De 46 videoene han selv tok opp, er nettopp de avgjørende bevisene mot ham, poengterer retten.

209 km/t i 50-sonen

«Speedometeret viser ved flere anledninger over 200 kilometer i timen. Den høyeste hastighet vi ser er 292 kilometer i timen i 90-sone den 20. april. Den groveste fartsovertredelsen er 209 kilometer i timen i en 50-sone den 29. april», skriver tingretten.

Domstolen poengterer at selv om speedometre vanligvis ligger 5 til 10 kilometer i timen over reell fart, så er det snakk om «helt ekstreme fartsoverskridelser».

«Vi er også flere tilfeller av kjøring i svært høy fart på motorsykkelens bakhjul. Den 8. mai ser vi han på video først kjøre opptil 208 kilometer i timen i 60-sonen på Mosseveien, han kjører også delvis på et hjul fortsatt i høy fart. Inne i Operatunnelen er han oppe i 179 kilometer i timen på ett hjul», heter det i dommen.

Mister kameraene

I tillegg til straffen på åtte måneders fengsel inndrar retten mannens GoPro-kameraer. At ikke straffen ble enda strengere, skyldes først og fremst mannens uforbeholdne erkjennelse, men skylderkjennelsen er gitt begrenset betydning, siden kjøringen var filmet.

Mannen er også fra tatt førerretten for motorvogn «for alltid», noe som i praksis betyr at han må vente i rundt fem år før han får mulighet til å ta førerkortet på nytt.

«Retten har vurdert, men ikke funnet grunnlag for å dømme tiltalte til samfunnsstraff selv om han ved en soning vil bli forsinket i sin utdannelse. Allmennpreventive hensyn må veie tungt ved denne type trafikklovbrudd», skriver domstolen.

Powered by Labrador CMS