Inga Marte Thorkildsen legger til grunn at de 425 nye årsverkene som skal komme i eldreomsorgen i løpet av 2018 vil gi rom for å ansatte mange helsefagarbeidere. Foto: Marius Nyheim Kristoffersen / Flickr

Fagforbundet for pleie og omsorg i Oslo mener eldrebyråden må ta tak for å få flere faste stillinger til byens helsefagarbeidere

Publisert

— Det er neste umulig for nyutdannede helsefagarbeidere å få fast stilling i Oslo nå, sier leder i fagforbundet pleie og omsorg Oslo, Siri Follerås.

«Et kjapt søk på Oslo Kommunes hjemmesider viser den nette sum av to (2!) utlysninger av faste, hele stillinger for helsefagarbeidere! Dette er for dårlig! Oslo trenger helsefagarbeidere, og helsefagarbeidere trenger faste, hele stillinger!», skrev Fagforbundet pleie og omsorg Oslo nylig på sin Facebook-side.

Fagforbundet er bekymret over hvor få faste stillinger det er for helsefagarbeidere i Oslo, og ønsker tiltak fra politikerne.

— Det gjelder i hele Oslo, ikke bare i kommunen. Det er mulig å få jobb, men kun i små prosentstillinger eller helgestilling. Men ingen kan leve av dette, og ingen ønsker å jobbe i helgene, sier Follerås.

Kommunen må satse på kompetanseheving

Siri Follerås, Leder Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo. Foto: Privat

21. september i år skrev Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo på sine Facebook-sider at et kjapt søk på Oslo kommunes hjemmesider viste bare to faste, hele stillinger for helsefagarbeidere. Follerås forteller at dette har vært en utvikling som nå har gått for langt.

— Vi ser jo at vi har en demografisk nedgang i antall eldre nå, så det er klart at det vil merkes, men det er også samhandlingsreformen som har gjort mange stillinger om til sykepleier-stillinger, i sykehjem og hjemmetjenesten, sier hun.

— Og disse får man jo ikke besatt med sykepleiere heller, så vi ser at resultatet er at det ofte blir gående ufaglærte vikarer i de stillingene. Kommunen må satse på kompetanseheving av de ansatte de har, og gi helsefagarbeiderne utfordringer, isteden for å frata dem oppgaver.

— Vi trenger et løft fra politikerne

Byrådet har lovet 500 nye årsverk innen eldreomsorgen, og vil nå allerede øke bemanningen på sykehjemmene med 120 årsverk, for å nå målet. Follerås ser at mange av disse stillingene går til andre enn helsefagarbeiderne.

— De går til sykepleiere med spesialistutdanninger for eksempel. Jeg tror kommunen gjør seg selv en bjørnetjeneste med å opprette så mange spesialiststillinger som de mest sannsynlig ikke kommer til å få fylt med det de vil ha.

Fagforbundet ønsker sterkere føringer på midlene som gis ut til flere hender i omsorgen, og mener det vil lønne seg for kommunen å satse mer på fagarbeiderne.

— Helsefagarbeidere må prioriteres, for dette er jo akkurat her de er – det er det de kan. Vi trenger et løft fra politikerne, og at de sier at vi trenger helsefagarbeiderne, sier Follerås.

Vil gi rom til flere helsefagarbeidere

— Foreløpig har vi sikker statistikk bare for 2016, da det ble opprettet minst 90 nye årsverk. I løpet av 2018 skal 425 årsverk være på plass. Jeg legger til grunn at det vil gi rom til å ansette mange helsefagarbeidere også, sier byråd for eldre, helse og sosiale tjenester, Inga Marte Thorkildsen (SV).

Inga Marte Thorkildsen. Foto: CF-Wesenberg.

Hun sier at Oslo kommune er helt avhengig av mange, dyktige helsefagarbeidere, og at det jobbes med å få flere hele, faste stillinger.

— Vi vil ha en heltidskultur i Oslo. De som jobber her skal kunne forsørge seg selv, det er et likestillingsspørsmål og et spørsmål om rekruttering. Hele, faste stillinger handler også om kompetanse og kvalitet for innbyggerne våre. Mennesker i sårbare livssituasjoner skal slippe å møte mange forskjellige ansatte som ikke kjenner dem, sier Thorkildsen.

— Derfor følger vi opp dette gjennom rapporteringer, i budsjett og tildelingsbrev, og ovenfor lederne våre. Vi vil også samarbeide med andre byer som får dette til.

Powered by Labrador CMS