DEBATT

Oslo 20231217. Patronhylse på stedet der det ble skutt etter en mann på åpen gate ved Arkaden kjøpesenter i Karl Johans gate i Oslo.
Oslo kommune må jobbe bedre og mer målrettet med det kriminalitetsforebyggende arbeidet vi har gjort de siste årene, sier bystyrerepresentant Mehmet Kaan Inan (H).

– Oslo Arbeiderpartis virkelighetsbilde av kriminaliteten i Oslo er kriminelt virkelighetsfjern

Utviklingen er svært alvorlig, men i stedet for å behandle et økende samfunnsproblem med det alvor situasjonen krever, velger AP å invitere til en banal og uverdig politisk krangel.

Publisert

«Ungdomskriminaliteten har gått ned fra 2015 til i år», fastslår APs bystyrerepresentant Jon Reidar Øyan nylig.

«Vi er bekymret for utviklingen vi har sett de siste månedene knyttet til kriminalitet begått av barn og unge. Vi ser særlig en økning hos de yngste barna, og vi ser at kriminaliteten blir grovere, og at det er en del voldskriminalitet» sier Aps gruppeleder i Oslo bystyre Marte Scharning Lund, ni dager senere.

Fra å ha vært fornøyd med det kriminalitetsforebyggende arbeid de selv hadde ansvaret for gjennom åtte år, ble AP i løpet av en drøy uke plutselig bekymret for utviklingen. Tilfeldigvis bare seks uker etter at Oslo fikk et blågrønt byråd.

Dette er for dumt

Med all respekt, dette er for dumt. Særlig når både Øyan og Lund tar feil. Nei, ungdomskriminaliteten har ikke gått ned fra 2015 til i år. Den har økt. Hvert eneste år, med unntak av et pandemidropp.

Allerede etter første halvår i år viste statistikken fra Oslo Politidistrikt at ungdomskriminaliteten totalt sett var nesten 20 prosent høyere enn gjennomsnittet for de tre siste årene før pandemien, mens ungdomsvolden alene hadde økt med over 40 prosent.

Om utviklingen innen ungdomsvold fortsetter i samme takt resten av året, vil vi få en dobling i forhold til 2015, året AP vant den politiske makten i Oslo. Da er det ikke snakk om «en del voldskriminalitet» og økning «de siste månedene».

Uverdig politisk krangel

Utviklingen er svært alvorlig, men i stedet for å behandle et økende samfunnsproblem med det alvor situasjonen krever, velger AP å invitere til en banal og uverdig politisk krangel.

Etter å ha brukt et halvt år på å legge frem kommunens budsjett for 2024, har de noen dager før budsjettet skal vedtas funnet ut at de også, nå endelig, vil prioritere det kriminalitetsforebyggende arbeidet. Når de kommer så sent med forslagene, beviser de bare at dette er det siste de tenkte på.

Det er synd det tok dem åtte år å oppdage det resten av oss har vært klar over hele tiden. Pilene har pekt feil vei i åtte år. Det som trengs, er at AP-regjeringen og Stortinget sørger for at politiets budsjetter styrkes, slik at nyutdannede politifolk kommer seg i jobb. Det skjer ikke i dag.

40 nye trygge voksenpersoner

Samtidig må Oslo kommune jobbe bedre og mer målrettet med det kriminalitetsforebyggende arbeidet enn vi har gjort de siste årene. Høyre har på noen uker sørget for at oslofolk kan beholde litt mer av sine egne penger ved å kutte i eiendomsskatten, beboerparkeringen og kollektivprisene. Det får vi også kritikk av AP for.

Samtidig styrker vi det kriminalitetsforebyggende arbeidet for barn og unge ved å øke grunnfinansieringen ved skolene med over 100 millioner kroner, og det skal ansettes over 40 nye trygge voksenpersoner i skolehelsetjenesten.

Avhopperprogrammet EXIN gjøres permanent, og tilbudet om Rask psykisk helsehjelp for unge over 16 år rulles ut i alle bydeler. For å nevne noen konkrete tiltak.

Ikke troverdig

Neste år skal det innføres en ordning som sikrer at alle barn, uavhengig av foreldrenes inntekt, skal få tilbud om minst et organisert fritidstilbud i uka. Dette fordi det er helt avgjørende at barn og unge kommer inn i trygge miljøer i stedet for å rekrutteres inn i gjenger og kriminelle nettverk.

Arbeiderpartiets plutselige trang til å komme med helt nye løsninger på kriminalitet er ikke troverdig, og deres virkelighetsbilde av kriminaliteten i Oslo er kriminelt virkelighetsfjernt.

Powered by Labrador CMS