Annonse

Etterhvert som AI-teknologien utvikler seg, blir investeringsbedragerier vanskeligere å oppdage

Integreringen av kunstig intelligens (AI) i verden har vært banebrytende og kan bidra til økt effektivitet, større nøyaktighet og bedre prediktive evner i en rekke situasjoner. Men etterhvert som teknologien blir bedre, blir det stadig mer komplekst å oppdage investeringsbedragerier. Investorer må derfor ta trusler fra svindlere langt mer på alvor i dag enn tidligere.

Ved hjelp av kunstig intelligens kan svindlere gi et langt mer autentisk inntrykk i sine bedrageriforsøk. Dette inkluderer ikke bare svindel over nett, men også over telefon og i andre formater. Disse AI-verktøyene kan i stor grad etterligne menneskelig interaksjon, og kriminelle kan derved tilegne seg informasjon på nye måter. Denne artikkelen ser på hvordan AI har en revolusjonerende innvirkning på digital svindel, samt hvordan man best kan beskytte seg.

AI-alderen

Det er liten tvil om at vi har trådt inn i en ny tidsalder der AI står sentralt. Dette har riktignok vært både lærerikt og nyttig for brukere, men det har også medført visse ulemper. AI har blant annet fått en aktiv rolle i mange svindelforsøk. AI har innledet en ny epoke for svindel, og gir svindlerne en rekke fordeler, inkludert:

  • Forbedret dataanalyse: Sanntidsbehandling av omfattende datasett gir svindlerne mulighet til å ta informerte beslutninger raskt og presist. For deg som utsettes for angrep betyr det at modellene deres raskt kan tilpasse seg nye endringer. Dette har vært en utfordring spesielt for bedrifter, da AI raskt kan fange opp nye strukturendringer og utvikle nye konsepter.

  • Forbedrede prediktive evner: Gjennom analyse av historiske data kan AI forutse bevegelser i markedet, noe som hjelper svindlerne med å tilpasse strategiene sine. Særlig analyse av bruksmønstre og lignende har vært attraktivt for svindlerne. Her kan AI få tilgang til enorme datasett og bruke dette til sin fordel.

  • Automatisering og effektivitet: AI-drevne plattformer kan automatisere oppgaver som ordreutførelse og oppfølging, redusere menneskelige feil og øke effektiviteten. På denne måten kan svindlere automatisere deler av virksomheten sin, og dermed nå ut til et langt større publikum med sine svindelforsøk.

Investeringsbedragerier blir en økende trussel

Selv om AI gir helt klare fordeler for forbrukere, har det også åpnet dører for sofistikerte bedragerier som er vanskeligere å oppdage. Dette har gjort at både myndigheter og interesseorganisasjoner har advart om mer sofistikerte angrep. Heldigvis er det fortsatt gode muligheter for å beskytte seg, men nøkkelen her er forebygging.

For deg som aktivt handler eller investerer på nett, kan et godt utgangspunkt være å beskytte dine sensitive opplysninger. Videre bør man være selektiv med hvilke verktøy man bruker, og ikke minst ta seg tid til å lese seg opp før man investerer. For å gi deg bedre innsikt i hvordan du kan beskytte deg mot økende svindel, har vi sett nærmere på dette i de neste avsnittene.

Før vi kommer dit er det greit å merke seg at flere myndigheter har vurdert hvordan regulering av AI kan brukes som et verktøy for å bekjempe slik kriminalitet. Dette handler ikke bare om risikoen for misbruk, men også de enorme mengdene data som AI besitter. For å lære seg mest mulig absorberer AI-modeller som ChatGPT store mengder data. Dette blir behandlet, og deretter brukt til å lære opp roboten. Om noen skulle få tilgang til dette og informasjonen som brukerne gir robotene, kan det utgjøre en massiv sikkerhetstrussel.

Slik kan du beskytte deg mot AI-svindel

Data har for lengst blitt en valuta for svindlere, og det gjelder derfor å beskytte seg på nett. Her vil nok mange tro at det er nok med antivirus på PC-en sin, men det er ikke lenger nok. Heldigvis finnes det en del enkle tiltak man kan benytte seg av for å øke sikkerheten. De fleste av disse koster ikke noe, så du kan enkelt implementere dem for å gi deg litt ekstra beskyttelse på nett.

  • Beskytte IP-adressen din: Et relativt enkelt tiltak er å beskytte IP-adressen sin mot svindlere, og her vil en VPN være et godt utgangspunkt. En VPN krypterer informasjon som kommer fra enhetene dine, og gjør det dermed vanskeligere for svindlere å fange den opp. Hvis du vil beskytte flere enheter, kan du installere en VPN direkte på ruteren din. Da vil alle enheter som kobler seg til nettet gjennom ruteren falle inn under den samme beskyttelsen.

  • Oppdater enhetene dine: Svindlere vil ofte benytte seg av kjente svakheter i programvare når de utfører svindelforsøk. Det er derfor viktig at man oppdaterer alle enhetene sine. Dette gjelder særlig for eldre enheter, samt for IoT-tilkoblede enheter.

  • Opprett ulike nettverk: Hvis du ofte har gjester hjemme som vil benytte seg av nettverket ditt, kan det være lurt å opprette to ulike nettverk. Det er enkelt å sette opp flere nettverk på de fleste rutere ved hjelp av en splitter. Da kan du ha et synlig ‘gjestenettverk’ som besøkende kan koble seg til.

Oppsummering

Bruken av kunstig intelligens i svindelforsøk akselererer, noe som har økt kvaliteten på slike bedrageriforsøk betraktelig. Forbrukere er derfor nødt til å sette seg grundig inn i hvordan de kan beskytte seg mot denne utviklingen før de blir ofre for svindel. Vi har derfor sett på noen elementære tiltak, i tillegg til risikoene forbundet med den økte anvendelsen av AI i bedragerisammenheng i nyere tid.

Powered by Labrador CMS