Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG) i godt humør under presentasjon av nye trikker. I dag kunne de to slå fast at det heller ikke er mistillitsflertall mot Berg.

Borgerlig partier samlet mot Lan Marie Berg. Men MDG-byråden sitter trygt

Venstre, Høyre og KrF sluttet seg i formiddag til mistillitsforslaget Frp og FNB fremmet i bystyret mot miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG). Men mistilliten falt mot det rødgrønne flertallet i bystyret.

Publisert

— Byrådspartiene ser alvorlig på bruddene på arbeidsmiljøloven. Men vi har sett en snuoperasjon. Oslo kommune har hatt og har utfordringer knyttet til brudd på arbeidsmiljøloven, sa Arbeiderpartiets gruppeleder Frode Jacobsen i bystyredebatten om mistillit mot miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG).

Mistillitsforslaget fremmet av Frp og FNB var første sak på dagsorden i bystyrets møte. Men allerede før debatten og avstemningen over mistilliten var det klart at Rødt sammen med byrådspartiene i bystyret sikrer flertall for at MDG-byråd Lan Marie Berg blir sittende.

— Vi har hatt en snuoperasjon

Bakgrunnen for mistillitsforslaget er at Frp og FNB mener miljøbyråd Berg må ta ansvar for omfattende brudd på arbeidsmiljøloven ved energigjenvinningsetaten (EGE), manglende informasjon til bystyret om lovbruddene og brudd på både innkjøps- og ansettelsesreglement.

— Men vi har hatt en snuoperasjon og antallet brudd er på vei ned. Dette tas på alvoret av byrådet og kommunens virksomheter. Vi er ikke i mål. Byrådet og virksomhetene må fortsatt ha fokus på dette, sa Frode Jacobsen (Ap).

Onsdag morgen ble det klart at Høyre, Venstre og KrF ville stemme sammen med Frp og FNB. Dermed er det borgerlige mindretallet i bystyret samlet i mistilliten mot Lan Marie Berg.

Høyre og Venstre: Informasjonsplikten er brutt

— Mistillit er ikke et spørsmål om politisk uenighet. Det vi skal votere over er om Berg som byråd etterlever de parlamentariske spillereglene. For har byråd Berg, eller har hun ikke, informert bystyret tilfredsstillende, spurte Høyres gruppeleder Øystein Sundelin i sitt innlegg.

Det er informasjonsplikten en byråd har overfor bystyret som er grunnlaget for Sundelins spørsmål. Høyre mener det er grunnlag for mistillit fordi Lan Marie Berg har brutt informasjonsplikten fordi hun ifølge Høyre visste om en rekke lovbrudd i sine underliggende etater. Uten at miljøbyråden kom til bystyret og informerte om lovbruddene.

— For Høyre er det svært alvorlig når en byråd tilsynelatende mot bedre vitende har holdt tilbake og gitt misvisende informasjon til bystyret, og særlig alvorlig er det at informasjonen i denne sammenheng er knyttet til lovbrudd mot ansatte i Oslo kommunes egne etater, sa Sundelin.

Høyre og gruppeleder Øystein Sundelin mener brudd på informasjonsplikten til bystyret er grunnlag for mistillit mot miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG).

— Mistillit er det aller sterkeste virkemiddelet et folkevalgt organ har for å sanksjonere mot en sittende regjering eller et byråd. I denne konkrete saken er hersker det liten eller ingen tvil om at informasjonen fra byråd Berg til bystyret om bruddene på arbeidsmiljøloven i hennes egne etater skulle vært mye bedre, avsluttet Høyres gruppeleder.

Etterlyste ydmykhet fra miljøbyråden

Brudd på informasjonsplikten overfor bystyret er også grunnlaget Venstre bruker for å støtte mistillitsforslaget fra Frp og FNB.

— Denne saken har etter Venstres mening avdekket alvorlige forhold under byrådens ansvarsområde med mangelfull og feilaktig informasjon til bystyrets organer i prosessen, sier Venstres gruppeleder i bystyret, Hallstein Bjercke til VårtOslo.

Bjercke har tidligere etterlyst en mer ydmyk holdning fra Lan Marie Berg overfor bystyret. Venstre-politikeren har også tidligere sagt at Venstre ville kunnet se annerledes på lovbruddene i etater underlagt MDG-byråden dersom Berg hadde beklaget overfor bystyret.

— Venstre kan ha tillit til en byråd som innrømmer feil. Det har vi så langt ikke sett. Venstres gruppe er derfor beredt til å stemme for det fremsatte forslaget om mistillit, sa Bjercke før bystyret behandlet forslaget.

SV påpekte lovbrudd under borgerlig styre

I debatten før avstemningen slapp også de to andre byrådspartienes gruppeledere i bystyret til. Og Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) påpekte at det er en stund siden Frp satt i byråd, men at partiet burde huske tilbake til tiden med borgerlig styre i Oslo.

— Brudd på arbeidstidsbestemmelsene var en utfordring også for det borgerlige byrådet. Allerede i 2012 fant Arbeidstilsynet at Oslo kommune ikke hadde et tilfredsstillende system for oppfølging og overvåking av arbeidstid til alle ansatte, sa SVs gruppeleder.

— Jeg vil gi honnør til byrådet for at de har fått ned antallet brudd på arbeidstidsbestemmelsene, sier Sunniva Holmås Eidsvoll (SV)

— Siden den gang har det vært en tydelig snuoperasjon. Noe som har vært viktig og riktig. Brudd på arbeidstidsbestemmelsene er veldig alvorlig og må tas på alvor. Jeg vil derfor gi honnør til byrådet for at de har fått ned antallet brudd på arbeidstidsbestemmelsene. Antallet brudd er blitt vesentlig lavere fra de borgerlige styrte og frem til i dag, sa Sunniva Holmås Eidsvoll.

— Så er spørsmålet om det er skjedd noe nytt den siste tiden som tilsier at bystyret ikke skal ha tillit til miljø- og samferdselsbyråden? Jeg kan ikke se det. Det siste året har antallet brudd gått ned, og i enkelte etater er det så langt meldt om null brudd i 2020, påpekte SVs gruppeleder.

MDG solid plassert på rødgrønn side

Sunniva Holmås Eidsvolls innlegg i mistillitsdebatten er egentlig illustrerende for hvordan bystyret er delt i to blokker der et mistillitsforslag fra FNB og Frp kan ha ført til at såkalt "blokkuavhengige" MDG bare er enda sterkere knyttet til venstresiden med Ap, SV og Rødt.

Enden på visa ble som forutsagt før bystyrets behandling. Høyre, Venstre og KrF sluttet seg til mistillitsforslaget fremmet av Frp og FNB. Forslaget falt men kan tolkes som en slags korreks fra den borgerlige opposisjonen. Men miljøbyråd Lan Marie Berg slipper å forlate kontoret.

Det kontoret forlater den profilerte MDG-politikeren trolig først når hun neste høst blir valgt inn på Stortinget.

Powered by Labrador CMS