DEBATT

Å være elbilist bør kunne bli mer forutsigbart, mener skribenten.
Å være elbilist bør kunne bli mer forutsigbart, mener skribenten.

Hjertesukk fra en elbilist som leser byrådets forslag til revidert oslobudsjett

Byrådets forslag til revidert Oslo-budsjett for 2022 hindrer den grønne omstillingen. Lading og kommunale parkeringsplasser er avgjørende for at Oslo-beboere tar valget om elbil fremfor biltyper med fossilt brennstoff.

Publisert

Timingen er avgjørende i den grønne omstillingen. Helt siden jeg kjøpte meg elbil i 2015 har innvendingene fra nær og fjern vært at «godene forsvinner» og «snart må du betale det samme som de andre bilene». Den usikkerheten har jeg levd med.

Også elbilister skal betale, men forutsigbarheten jeg forventer som forbruker blir helt glemt. Beslutningene om kostnader påvirker hverdagen og bevegelsesmønsteret mitt i det daglige.

Tomme ladeplasser og mer usikkerhet

Er det en ting du ikke kan forvente som elbilist, så er det en forutsigbar privatøkonomi. Løftene fra Hurdal-plattform blir byttet ut med en helt annen prismodell. Ikke bare skal bomprisen for elbiler gå opp, nå skal også nattladingen bli dyrere.

I dag koster det syv kroner i timen å parkere ved ladestasjon mellom kl. 20 og 09. Byrådet foreslår nå at det i stedet skal koste 13 kroner i timen.

Samme grep tok Oslo kommune i 2019, da man innførte tidsbegrensning på ladeplasser, samtidig som man innførte betaling for parkeringen. Dette resulterte i tomme ladeplasser og mer usikkerhet rundt kostnadene knyttet til elbilhold.

Handler om en levedyktig klode

I 2022 håper jeg vi har kommet til at elbiler kan være et reelt alternativ for både storfamilien og urbane barnløse par. Skal vi få til det grønne skiftet, må forbrukerne trygges i at endringer skjer gradvis og at man ser på det helhetlige kostnadsbildet for forbrukeren.

Godene til elbilene handler ikke om å skape forskjeller, men om en levedyktig klode og renere luft til fremtidens barn. FNs klimarapport fra 2021 og 2022 peker på at transport er en av de avgjørende sektorene for å bremse den negative utviklingen av klimagassutslipp. Denne utviklingen må snus innen 2025.

Til for å satse

Norges satsing på et grønt skifte og en overgang til elbiler har bidratt til en enorm teknologisk utvikling, som gjør et grønt skifte mulig for flere. Nå er ikke tiden å bremse. Nå må man satse. Jeg håper politikerne kan ta dette med i sine beslutninger.

Endringer skjer ikke over natten, og den utviklingen vi har hatt til nå kan fort stoppe, dersom elbilisten skal bære regningen. Å være elbilist bør kunne bli mer forutsigbart!

Powered by Labrador CMS