— Dette er kraftige tiltak som samtidig bidrar til å holde barnehager og skoler i Oslo åpne, sier skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV).

- Gult og rødt nivå for Oslos barnehager og skoler fra torsdag, sier skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV)

Oslos skoler og barnehager får ikke tidlig juleferie. Men trafikklysmodellen gjeninnføres fra torsdag, opplyser skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV). — Smittesituasjonen for barn og unge i Oslo er alvorlig, sier hun.

Publisert

Det er regjeringen som gjeninnfører den såkalte trafikklysmodellen i skoler og barnehager.

For Oslos elever og ansatte i skoler og barnehager betyr det to knappe dager på å gå tilbake til tidligere smittevernregler og tiltak på gult og rødt nivå (se forklaring lenger ned i artikkelen).

Gult for de yngste og rødt i videregående

— Fra torsdag innføres det gult nivå for barnehager og grunn- og ungdomsskoler og rødt nivå for videregående som regjeringen annonserte. Oslo fortsetter også massetestingen av elever fra 1-10 trinn og for ansatte i barnehagene, sier skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) i en pressemelding mandag kveld.

— Steng ordinært pedagogisk tilbud, aktivitetsskole og barnehager fra 18. desember, sier Eivor Evenrud (Rødt).

Det betyr at elever og ansatte fortsatt skal møte fysisk på skolen eller i barnehagen. Byrådet har innført massetesting helt ned til 1. trinn i barneskolen. Strategien er fortsatt å oppdage smitte, slik at man deretter kan isolere den.

Rødt vil stenge skoler og barnehager

Med andre ord vil ikke skolebyråd Holmås Eidsvoll gjøre som Rødts gruppeleder i bystyret, Eivor Evenrud, ber byrådet om - å stenge alle skoler, AKS og barnehager fra førstkommende fredag.

— Steng ordinært pedagogisk tilbud, aktivitetsskole og barnehager fra 18. desember og sett alle ressurser inn i barnevern, forsterka tilbud, BUP, mental helsehjelp og spesialpedagogisk tilbud, skrev Evenrud på sin Facebook-side mandag.

Skolebyråden erkjenner at smitten blant barn og unge er alvorlig. Men vil ikke ha tidlig juleferie for skoler og barnehager.

— Smittesituasjonen for barn og unge i Oslo er mye høyere og mer alvorlig nå enn den har vært på noe tidspunkt i pandemien. Det er derfor helt nødvendig at vi setter inn kraftige tiltak som samtidig bidrar til å holde barnehager og skoler åpne, sier Sunniva Holmås Eidsvoll.

Skole i Oslo helt til 21. desember

  • Tirsdag 14. desember vil barnehagene og skolene gi et tilbud på grønt nivå. For de aller fleste betyr det et åpent tilbud ut fra vanlige tider.

  • Onsdag 15. desember: Skolene kan ha digital hjemmeskole hvis de trenger tid til å forberede overgang til gult nivå. Barn i sårbare livssituasjoner og barn med foreldre i samfunnskritiske yrker vil likevel få et tilbud. Elever og foresatte vil få beskjed om hva som vil gjelde lokalt fra skolen.

  • Torsdag 16. desember: Barnehager og grunnskoler driftes på gult nivå. Videregående på rødt nivå. Skoler og barnehager informerer sine foresatte og elever om organisering og åpningstid.

  • Siste skoledag vil fortsatt være 21. desember for skolene i Oslo. Det kom ikke anbefaling fra regjeringen eller helsemyndighetene om å forlenge ferien for skolene og barnehagene.

  • Oslo kommune har allerede innført massetesting av alle elever fra 1. – 10. trinn. Dette er et viktig bidrag for å oppdage smitte tidlig og hindre smittespredning. For de yngste elevene vil massetestingen komme i gang i løpet av de nærmeste dagene.

— Jeg er stolt over den jobben alle ansatte gjør hver dag og hvilken kombinasjon av kreativitet, stå-på-vilje og praktisk sans jeg vet de tar i bruk for å gi barn og unge et best mulig tilbud, sier skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll.

— Vi vet at de nye tiltakene vil skape utfordringer for barnehagene, skolene og de mange foresatte, sier hun.

Dette betyr gult og rødt nivå

Kun videregående skole er satt på rødt nivå. Barnehager og grunnskolen, inkludert ungdomstrinnet, er satt på gult nivå:

  • Barnehagene: Barna deles inn i grupper (kohorter), og disse holdes mest mulig adskilt. Ulike lekeområder ute. Ansatte må også holde avstand og begrense fysisk møter.
  • Grunnskolene: Klassen regnes som en kohort. Blanding av elever på tvers av kohorter begrenses så langt det er mulig. Ulike lekeområder ute. Ansatte må også holde avstand og begrense fysisk møter.
  • Ungdomstrinnet: Klassen regnes som en kohort. Blanding av elever på tvers av kohorter begrenses så langt det er mulig. Elever og ansatte har et begrenset antall kontakter og holder oversikt over disse.
  • Videregående skoler: Settes på rødt nivå. Det betyr et elevene deles i mindre grupper og skolene vurdere behovet for delvis digital undervisning.
Powered by Labrador CMS