Den nye flerbrukshallen ved Frogner stadion skal i første rekke brukes av barna på Majorstuen skole. Illustrasjon: Dyrvik Arkitekter
Den nye flerbrukshallen ved Frogner stadion skal i første rekke brukes av barna på Majorstuen skole. Illustrasjon: Dyrvik Arkitekter

Kommunen vil bygge flerbrukshall på Majorstuen

Den nye flerbrukshallen skal bygges under bakken, i tilknytning til Sonja Henie ishall.

Publisert

På vegne av Kultur- og idrettsbygg har Dyrvik Arkitekter søkt om rammetillatelse for Middelthuns gate 26. Bakgrunnen er at Kultur- og idrettsbygg vinteren 2019 fikk i oppdrag å utarbeide et forprosjekt for Majorstuen flerbrukshall. Flerbrukshallen kommer som en bestilling fra utdanningsetaten.

Flerbrukshallen skal primært fungere som gymsal for Majorstuen skole, og omfatter totalt 1 980 kvadratmeter, skriver Estate nyheter.

Bevarer vollen mot Frogner stadion

– Et hovedfokus i prosjektet har vært å få ishall og flerbrukshall til å fremstå som et helhetlig anlegg, som er godt integrert i landskapet om med god sambruk av de to anleggenes arealer, skriver arkitektselskapet til plan- og bygningsetaten.

I dag er tomten hovedsakelig en grønn gresskledd voll mot Frogner stadion. Bevaring av vollen som viktig landskapselement, er avgjørende for utforming og plassering av flerbrukshallen, ifølge Estate nyheter.

Flerbrukshallen er plassert under bakken, og atkomsten skjer via ishallens foaje og gjennom en ny underjordisk forbindelse.

Sonja Henie ishall er i ferd med å reise seg i Frognerparken. Grunnarbeidene er ferdige, ytterveggene er i ferd med å komme opp. Også takkonstruksjonen er på plass. Foto: Kultur- og idrettsbygg Oslo KF
Sonja Henie ishall er i ferd med å reise seg i Frognerparken. Grunnarbeidene er ferdige, ytterveggene er i ferd med å komme opp. Også takkonstruksjonen er på plass. Foto: Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

Sonja Henie ishall

Sonja Henie ishall oppføres rett syd for Frogner stadion og blir et anlegg for kunstløp, kjelkehockey, ishockey, kortbane og andre isidretter. Hallen får et bruttoareal på rundt 4 600 kvadratmeter og inneholder et eget styrkerom, fire store garderober, kontor og møterom. Det vil bli tribuneplasser til i overkant av 300 tilskuere.

Hallen er planlagt ferdigstilt til høsten.

Powered by Labrador CMS