Irene Hirsti-Kvam og Glenn Mankin fra DNT Oslo og Omegn (i midten) jubler over tilskuddet fra regjeringen, mens Sp-politikerne Åslaug Sem-Jakobsen og Morten Edvardsen var overbringere av det glade budskapet.

Turistforeningen får pengedryss fra regjeringen til friluftsopplevelser. — En fanastisk gave, jubler Irene og Glenn

Regjeringen gir Turistforeningen seks millioner i støtte til å tilrettelegge friluftslivet for barn og unge med minoritetsbakgrunn og funksjonsnedsettelser. — Dette vil gjøre jobben vår veldig mye enklere, jubler Glenn.

Publisert

Det hellige norske friluftslivet er for mange en selvfølge å ta del i, men for de med minoritetsbakgrunn eller funksjonsnedsettelser, er det ikke alltid like store muligheter for lik deltakelse. Dette skyldes ulik kultur og tilnærming til aktiviteter i det fri, og det faktum at friluftslivet for de ikke helt funksjonsfriske av oss, kan være vanskelig å delta i.

For å få en endring i dette, lyste regjeringen i våres ut en tilskuddsordning for mangfolds- og inkluderingstiltak innen idrett og fysisk aktivitet. Blant søkerne til ordningen var DNT Oslo og Omegn, og onsdag formiddag fikk foreningen tildelt i alt 6,1 millioner kroner fra regjeringen.

— En helt fantastisk gave

— Dette er bare helt fantastisk. Vi har en lang liste med ting vi gjerne skulle ha gjennomført for å gjøre friluftslivet mer tilgjengelig for alle. Disse pengene vil så absolutt hjelpe oss med dette, sier en svært glad avdelingsleder for friluftsaktivitet i DNT Oslo og Omegn, Glenn Menkin, til VårtOslo.

Han forteller at foreningen nå blant annet jobber med å tilrettelegge 21 av turisthyttene deres langs Oslofjorden for å bedre kunne ta imot alle slags gjester.

— Disse hyttene er ofte gamle og ikke godt tilrettelagt for gjester med ulike utfordringer. Dette er en av oppgavene vi med disse pengene nå vil kunne få fortgang i, sier Menkin.

Også folks muligheter til å komme seg til friluftsaktiviteter på grunn av bevegelseshemming eller andre helsemessige, og sosiae utfordringer, er en oppgave som nå kan bli enklere å løse for organisasjonen.

— Vi ser at folk ofte kan trenge både transport og ledsager for å ta del i de tilbudene vi gir. Dette er noe som nå også kan bli enklere å få til med disse midlene, sier Irene Hirsti-Kvam.

— Et viktig tilbud for byen

Pengene fra regjeringens støtteordning ble onsdag overrakt DNT-representantene av Senterpartiets stortingsrepresentant Åslaug Sem-Jacobsen og bystyrerepresentant Morten Edvardsen. Sistnevnte var svært glad for å kunne være med på å hjelpe DNT nå ut til flere gjennom regjeringens tilskudd.

— DNT gør en utmerket jobb med å tilrettelegge for at så mange som mulig i byen vår kan ta del i friluftsopplevelser. Derfor synes jeg det er veldig gledelig at regjeringen nå har kommet med et slikt økonomisk bidrag, sier han.

Pengene vil også gå med til å arrangere aktiviteter som skal appellere til barn og unge med minoritetsbakgrunn og da spesielt jenter. Dette er noe som gleder Sp-representanten.

— Det er et klart friluftsunderskudd blant barn og unge med minoritetsbakgrunn, så det er viktig at vi gjør det vi kan for at også disse skal kunne få oppleve det naturen har å by på, mener Edvardsen.

Powered by Labrador CMS