Trond Bakkevig var prost, generalsekretær i Mellomkirkelig råd og personlig rådgiver for utenriksministerne Knut Frydenlund og Thorvald Stoltenberg. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Byrådet i Oslo nedsetter et tros- og livssynsutvalg

Tidligere prost, generalsekretær og utvalgsleder Trond Bakkevig skal forme Oslo kommunes tros- og livssynspolitikk.

Publisert

Oslo har landets mest sammensatte befolkning, også når det gjelder hva vi tror eller ikke tror på. Det har betydning for hvordan vi bør leve sammen.

– Med det nye tros- og livssynsutvalget håper vi å få kloke anbefalinger til hva som burde være Oslo kommunes fremtidige tros- og livssynspolitikk, sier Rina Mariann Hansen, byråd for kultur, idrett og frivillighet.

Høye forventninger

To tredeler av innbyggerne i Oslo er medlemmer i hele 730 tros- og livssynssamfunn mens en tredel ikke har noe medlemskap. Dette gjør Oslo unik på landsbasis, både med tanke på den store andelen som ikke tilhører et tros- eller livssynssamfunn og det store mangfoldet blant tro og livssyn.

Kulturbyråd Rina Mariann Hansen mener politikken for livssyn er for sprikende i Oslo kommune. Foto: Morten Lauveng Jørgensen

– Jeg har store forventninger til utvalget. Tro, livssyn og ikke-tro spiller inn i mange av livets faser, og på mange ulike arenaer i et menneskes liv, og kommunens tjenester eller politikk på området er viktig. Men politikken for tro og livssyn er for fragmentert sånn det er i dag, mener Hansen ifølge en pressemelding.

Trond Bakkevig leder utvalget

Utvalget skal blant annet gjennomgå tro og livssyn i kommunale tjenester, gi anbefalinger knyttet til samarbeid og dialog om utfordringer i samfunnet og gjøre vurderinger knyttet til gravferdsspørsmål. Utvalget skal også se på infrastruktur for tros- og livssynsutøvelse.

Utvalget er bredt sammensatt av åtte medlemmer og skal ledes av Trond Bakkevig. Han har tidligere vært prost i Den norske kirke og ledet Bakkevig I og Bakkevig II-utvalgene, om forholdet mellom stat og kirke og om hvordan demokratiet i Den norske kirke kunne styrkes. Han var generalsekretær i Mellomkirkelig råd 1984–1993, personlig rådgiver for utenriksministerne Knut Frydenlund og Thorvald Stoltenberg og styreleder ved Institutt for menneskerettigheter.

– Tro og livssyn er viktig i samfunnsutviklingen og kan spille en rolle i løsningen av forskjellige samfunnsutfordringer. Utvalget får en spennende oppgave, med å spørre hvordan tro og livssyn kan bidra til å gjøre Oslo til en bedre by, sier Trond Bakkevig.

Utvalgets medlemmer

Byrådet har i dag oppnevnt følgende medlemmer til å sitte i utvalget:

  • Ingrid Rosendorf Joys utnevnes til nestleder for utvalget. Hun er generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynsamfunn.
  • Lene Mürer er direktør i Gravferdsetaten og har tidligere jobbet som seremonisjef i Human-Etisk forbund.
  • Ingvill Thorson Plesner er menneskerettighetsforsker og jobber ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter.
  • Omar Gilani er ansatt ved Senter for flyktninger og integrering i Bydel Gamle Oslo.
  • Sumeet Singh Patpatia er en av intitativtakerne bak «Turbandagen» i Oslo.
  • Trond Enger er generalsekretær i Human-Etisk forbund.
  • Djamel Selhi er daglig leder i Det islamske forbundet (Rabita).

Utvalget skal utarbeide en rapport som overleveres byrådet innen 15. januar 2020. Spesialrådgiver Ingvild Fasting Furulund er utvalgets sekretær.

Powered by Labrador CMS