Oslo tingrett har frifunnet alle de 18 Fosen-aktivistene som var tiltalt i forbindelse med demonstrasjoner i Oslo i fjor.

18 ble tiltalt etter demonstrasjonene i Akersgata – nå er samtlige frifunnet

Alle de 18 Fosen-aktivistene som var tiltalt i forbindelse med demonstrasjoner i Oslo i fjor, er frifunnet i Oslo tingrett.

Publisert

Påtalemyndigheten hadde lagt ned påstand om 6000 kroner i bot eller seks dager i fengsel mot Fosen-aksjonistene som okkuperte lobbyen i Olje- og energidepartementet i Akersgata i februar i fjor, melder NRK.

Til sammen dreide dette seg om 13 personer, som nå er frikjent i Oslo tingrett.

– Krenket de tiltaltes rett

De tiltaltes forsvarere, Olaf Halvorsen Rønning og Anne-Marie Gulichsen fra Elden advokatfirma, er glad for at rettens flertall har anerkjent de tiltaltes rett til fredelige forsamlinger og demonstrasjoner.

– Retten fant at inngrepene fra statens side, altså pålegget om å avslutte demonstrasjonen, utbæringen, innbringelsen til politihuset og straffereaksjon, samlet sett krenket de tiltaltes rett, sier Rønning i en pressemelding.

Tingretten har også lagt vekt på at demonstrasjonen var «helt avgjørende» for at regjeringen beklaget menneskerettighetsbruddet som var fastslått i en høyesterettsdom.

Politiet idet de var i ferd med å fjerne aktivistene som demonstrerte mot vindturbinene på Fosen inne i resepsjonen til Olje- og energidepartementet i februar i fjor.

– Denne dommen sender et klart signal om at retten til å utøve fredelige demonstrasjoner i Norge står sterkt, og er av stor betydning for et demokratisk samfunn, legger Gulichsen til.

Uklart hvem som skulle pågripes

De siste fem aksjonistene var tiltalt i forbindelse med demonstrasjoner utenfor Finansdepartementet i Akersgata. 

De er frifunnet fra tidligere da det var uklart hvem av de fem som skulle pågripes.

Dermed er altså alle 18 aktivister frifunnet.Powered by Labrador CMS