1. september heiste havnearbeider Rune Berre (t.v) og leder i Norsk Transportarbeiderforbund, Lars M. Johnsen, piratflagget over Oslo havn. Mandag ble det klart at havna blir  såkalt bekvemmelighetshavn. Foto: Christian Boger
1. september heiste havnearbeider Rune Berre (t.v) og leder i Norsk Transportarbeiderforbund, Lars M. Johnsen, piratflagget over Oslo havn. Mandag ble det klart at havna blir såkalt bekvemmelighetshavn. Foto: Christian Boger

Havnearbeiderne heiser sjørøverflagget i Oslo havn. Byrådet lover ordnede forhold

Publisert

Etter år med konflikt i Oslo havn, lover nå byrådet en intensivert kamp for ordnede forhold. De utestengte havnearbeiderne er skeptiske.

Fredag formiddag heiste de utestengte havnearbeiderne i Oslo Bryggearbeideres forening (OBF) sjørøverflagget på Oslo havn.

Havnekonflikten

  • I to og et halvt år har havnearbeiderne i Oslo stått uten jobb. Konflikten begynte i 2015, da en tyrkisk havneoperatør fikk kontrakten på å drive containerhavna på Sjursøya. Firmaet har stort sett brukt vikarbyråer og nekter å benytte de faste havnearbeiderne.
  • I etterkant har Oslo laste- og lossekontor blitt slått konkurs. Havnearbeiderne har mistet rundt 90 prosent av de gjenværende oppdragene. Bare tre firmaer i havna fortsetter å bruke havnearbeiderne.

Aksjonen var symbolsk og skulle vise at det nå ikke er noen hinder mot å erklære Oslo som en såkalt bekvemmelighetshavn (Port of Convenience eller POC). Det kan bli svært dyrt for Oslo, som vi skrev i juli.

Dagen før var det innkalt til et hastemøte mellom byrådet i Oslo og LO om havnekonflikten. Her slo både byrådsleder Raymond Johansen og byråd for næring og eierskap, Geir Lippestad, fast at byrådet vil gjøre alt de kan i kampen mot sosial dumping på havna.

— Dette har vi hørt flere ganger tidligere

Leder i OBF, Roar Langaard, har merket seg utspillet fra byrådet, men er svært usikker på hva han egentlig skal tro om utspillet.

— Sånn denne konflikten har blitt, vet jeg ærlig talt ikke hva jeg skal tro om dette utspillet. Vi har jo hørt dette tidligere, og ingenting har skjedd. Det kan nesten virke som dette er et rent valgkamputspill, sier Langaard.

Han minner om at byrådet nå har hatt to og halvt år på seg på å rydde opp i forholdene i Oslo havn, uten at noe har skjedd.

— Byrådet har sagt at de ønsker å kjempe mot sosial dumping i Oslo, men samtidig har de latt dette skje på havna. Vi hadde ikke behøvd å heise flagget om de hadde tatt det alvorlig. Det er lite troverdig når de plutselig møtes dagen før den varslede flaggheisinga. Dette vitner om desperasjon hos byrådet, sier en oppgitt Langaard.

De utestengte havnerabeiderne ved Oslo havn er svært skeptiske til byrådets nye utspill om kamp mot sosial dumping. Fra venstre: Anders Wennevold, fagforeningsleder Roar Langaard og Rune Berre. Foto: Christian Boger
De utestengte havnerabeiderne ved Oslo havn er svært skeptiske til byrådets nye utspill om kamp mot sosial dumping. Fra venstre: Anders Wennevold, fagforeningsleder Roar Langaard og Rune Berre. Foto: Christian Boger

Sterkere press mot byrådet

Dagens LO-ledelse virker mer engasjert i konflikten enn tidligere. Mens den tidligere ledelsen ble kritisert for å ikke engasjere seg nok i havnekonflikten, kan det virke som den nye ledelsen, med LO-leder Hans Christian Gabrielsen i spissen, skjerper tonen i jakten på å finne en løsning i havnearbeiderkonflikten.

— Det er godt å se at LO endelig er klare til å sette et press på byrådet for å finne en løsning på konflikten. Her står det vel egentlig bare på viljen hos Oslo havn. Det å overholde ILO-konvensjonen, som gir oss førsterett til laste- og lossearbeid, burde ikke være en veldig vanskelig oppgave, sier Langaard.

— Byrådet ønsker et anstendig arbeidsliv i Oslo havn

I kjølvannet av fredagens markering blant hovedstadens havnearbeidere, kom byrådet med en pressemelding hvor de legger vekt på at de ønsker å jobbe mot sosial dumping og for ordnede forhold i havna.

Byråd for eierskap og næring, Geir Lippestad, sier i pressemeldingen at han ser det som svært positivt at det i høst har blitt enighet om en ny rammeavtale mellom LO og NHO for havnene. Han sier byrådet vil gjøre sitt ytterste for å følge opp denne.

— - Det er svært positivt at partene har kommet til enighet om en ny
rammeavtale. Byrådet og styret i Oslo havn har slått fast at ILO 137 skal følges. Sosial dumping i Oslo havn skal ikke forekomme, understreker byråden.

Innkaller aktørene i havna til møte

Nå vil Lippestad innkalle alle aktører til et møte i løpet av måneden.

Byråd for næring og eierskap, Geir Lippestad, lover en kamp mot sosal dumping i Oslo havn. Foto: Oslo kommune/Sturlasson
Byråd for næring og eierskap, Geir Lippestad, lover en kamp mot sosal dumping i Oslo havn. Foto: Oslo kommune/Sturlasson

— Vi vil invitere alle aktører på Oslo Havn for å tydeliggjøre byrådets standpunkt og vårt arbeid med å bekjempe sosial dumping. Vi har store forventninger om at inngåtte tariffavtaler vil bli fulgt, sier byråd Lippestad.

Etter møtet med operatørene vil Oslo kommune tett følge opp havnestyret, samt LO og NHO, og vurdere ytterligere tiltak for hindre sosial dumping i Oslo havn.

Bekvemmelighetshavn fra oktober

Fredagens utspill fra byrådet til tross, trusselen om å gjøre Oslo til Europas første bekvemmelighetshavn står fortsatt ved lag.

Det internasjonale transportarbeierforbundet har godkjent prosessen, og alt som skal til er nå et møte i Transportarbeiderforbundets kooordinasjonskomite. Møtet skal, etter planen, finne sted i slutten av oktober.

— Første møte i komiteen er i slutten av oktober, men jeg ser ikke bort i fra at vi vil kalle inn til et ekstraordinært møte om vi ikke raskt ser en bedring av forholdene i Oslo havn, sier Lars M. Johnsen.

Powered by Labrador CMS