Hedda Torgersen, Mohamed Farris, Marianne Borgen og Ole Pedersen ønsker å åpne Munchmuseet for barn og unge når Munch flytter i 2021. Foto: Christian Boger
Hedda Torgersen, Mohamed Farris, Marianne Borgen og Ole Pedersen ønsker å åpne Munchmuseet for barn og unge når Munch flytter i 2021. Foto: Christian Boger

— Et ungdomshus vil gi bydelen mest tilbake i Munchmuseet, mener Tøyen-entusiaster

Ungdomsleder Mohamed Farris: � Det ungdommen på Tøyen trenger er et sted å være og lære. På Munchmuseet har vi en flott mulighet til å skape et sårt tiltrengt sted for ungdommene i nærmiljøet.

Publisert

1. januar 2021 stenger dagens Munchmuseum på Tøyen dørene og åpner på nytt i Bjørvika. I går arrangerte lokallagene i Grünerløkka og Gamle Oslo SV debattmøte om etterbruken av museet. Engasjementet var stort blant beboerne på Tøyen for å skape et lavterskeltilbud for barn og unge i lokalene.

— Hvordan kan lokalmiljøet få mest mulig tilbake? I dette tilfellet står det klart at et slags aktivitetshus for barn og unge vil være den beste løsningen, mener Hedda Torgersen. Hun er til daglig interiørarkitekt og skrev i 2015 en masteroppgave om hvordan å utnytte Munchmuseet etter flyttingen i 2021.

— Det er et stort behov på Tøyen og i bydelen ellers for et sted hvor folk kan møtes ganske uformelt. Disse lokalene kan fungere utmerket for dette formålet, mener Torgersen.

Et sted å være – et sted å lære

Mohamed Farris er kjent som en ildsjel blant barn og unge i Gamle Oslo. Han ble for dette arbeidet berømmet med Aftenpostens æresbevisning "Årets Osloborger" for 2017. Også Farris støtter ideen om å skape et tilbud for barn og unge i museumslokalene.

— Det ungdommen på Tøyen trenger, er et sted å være og lære. Her har vi en flott mulighet til å skape et sårt tiltrengt sted for ungdommene i nærmiljøet, sier Farris.

Han mener det er viktg at et slikt tilbud utvikles på brukernes premisser.

— Skal vi skape et tilbud for ungdom, er det viktig at vi tar inn over oss hva ungdommen selv ønsker. Vi må legge til rette for at de selv får skape de aktivitetene de ønsker og at de ikke blir påtvunget aktivitetstilbud de i liten grad vil benytte, sier han.

Munchmuseet åpnet dørene for publikum i 1963, hundre år etter Munchs fødsel. i 2021 flytter Munch til Bjørvika. Foto: Frode Inge Helland / Wikipedia
Munchmuseet åpnet dørene for publikum i 1963, hundre år etter Munchs fødsel. i 2021 flytter Munch til Bjørvika. Foto: Frode Inge Helland / Wikipedia

— La ungdommene styre selv

Spesielt mener Farris at ungdom fra 15 år og oppover trenger et tilbud, siden denne aldersgruppen i dag har få eller ingen tilbud i nærmiljøet. Heller ikke synes han stedet bør være for strukturert eller voksenstyrt.

— Det er ikke sikkert det trenger å legges opp til mange organiserte aktiviteter i et slikt hus. Det ungdommen ofte sier når vi snakker med dem, er at de bare ønsker seg et sted de kan være og treffes uten at ting er organisert, forteller Farris.

Også styremedlem i Tøyeninitiativet, Helge Renå, mener det er viktig å skape et tilbud på ungdommens premisser, slik at ungdommen som bor her ikke presses vekk fra bydelen i mangel på gode fritidstilbud.

— Kanskje er det en ide å starte med et slags åpent hus og så la ideene og innholdet skape seg selv etterhvert som prosjektet utvikler seg, undrer han.

Ønsker en løsning til 2021

Ordfører Marianne Borgen var byrådets representant under folkemøtet på Munchmuseet. Hun er entusiastisk til forslaget om å skape et tilbud til barn og unge.

— For meg og byrådet er det viktig at etterbruken av museet kommer bydelen til gode. Ideen om å opprette et aktivitetshus for barn og unge er en veldig god idé jeg vil ta med meg videre, sier hun.

Den videre gangen fram mot en avgjørelse om museumslokalenes framtid er foreløpig uklar. Etter at eiendoms- og byfornyelseseteten tidligere i vår la fram en rapport om mulig etterbruk, er byrådsavdeling for næring og eierskap nå i ferd med å gjennomgå denne.

— Vi håper virkelig på en løsning for etterbruken innen Munchmuseet flytter ut, slik at alt står klart til 1. januar 2021, sier ordføreren.

Powered by Labrador CMS