Om noen år kan det bare være kjøretøy med null utslipp som får lov til å ferdes innenfor ring 2 i Oslo, om bymljøetatens anbefaling følges.
Om noen år kan det bare være kjøretøy med null utslipp som får lov til å ferdes innenfor ring 2 i Oslo, om bymljøetatens anbefaling følges.

Oslo kan få et forbud mot fossilkjøretøyer innenfor ring 2 fra 2025

Bymiljøetaten har utredet hvordan hele sentrum kan bli en nullutslippssone. Innføring av en slik sone kan tidligst skje i 2025.

Publisert

Innføringen av en nullutslippssone bør rettes mot varebiler og tungtransport først, og persontrafikken i neste runde, skriver bymiljøetaten i en pressemelding.

– Oslo skal bli verdens første utslippsfrie storby, samtidig som vi gjør byen bedre å bo i. Jeg er glad for å få dette faglige underlaget til et av Oslos viktigste klimatiltak, som også gir mindre luftforurensing og støy, sier Sirin Hellvin Stav, byråd for miljø og samferdsel.

Det er hennes byrådsavdeling som har gitt bymiljøetaten oppgaven med å utrede når og hvordan Oslo kan innføre nullutslippssone.

Utslippsforbud innenfor ring 2

En slik sone er et geografisk avgrenset område der kun nullutslippskjøretøy har adgang. Målet er å redusere klimagassutslipp fra veitrafikken og bidra til en raskere omstilling av bilparken.

Forslaget fra bymiljøetaten innebærer at hele Oslo sentrum innenfor ring 2 får et utslippsforbud.

I dag mangler imidlertid Oslo lovhjemmel til å innføre en nullutslippssone. Den må komme i år dersom tiltaket skal kunne settes i verk i 2025.

– Oslo og andre storbyer venter nå på at regjeringen skal gi kommunene mulighet til å innføre nullutslippssoner, sier Hellvin Stav.

Lurt av kommunen

– Nullutslippssoner er et viktig virkemiddel for å få til en omstilling av nyttetransporten. Det er derfor et lurt grep av bymiljøetaten å anbefale at nullutslippssonene fra 2025 kun gjelder nyttetransport, sier Ingvild Kilen Rørholt, fagansvarlig for transport i MIljøstiftelsen ZERO.

Nyttetransporten står nå for større utslipp enn personbilene i Norge. Zero mener det er avgjørende med effektive virkemidler for å få et skifte fra fossilt til fornybart for nyttetransporten. Og støtter innføringen av en nullutslippssone for å kutte utslipp fra transportsektoren.

– Vi tror det er lurt at man gir aktørene tid på å omstille seg og velger å gå for en større sone, siden det har tatt så lang tid å få på plass en nasjonal hjemmel. Innføringen bør likevel ikke komme senere enn 2025. Mange er allerede i gang med omstillingen, og ytterligere forsinkelser kan føre til en tregere omstilling, sier Kilen Rørholt.

Powered by Labrador CMS