Hollendergata mellom Schweigaards gate og Grønlandsleiret er en av gatene som skal rengjøres. Foto: Tarjei Kidd Olsen

Vårrengjøringen av Oslos gater starter nå

Etter en lang og krevende vinter med rekordmye grusing av veier og fortau kan endelig vårrengjøringen starte opp. Men: Husk å flytte bilen i tide!

Publisert

Fra mandag setter bymiljøetaten i gang for fullt over hele byen. Mer enn 38.000 tonn med grus skal fjernes og 1250 km med vei skal feies, vaskes og lappes, ifølge en pressemelding.

Bymiljøetaten oppfordrer alle bilister til å være spesielt oppmerksomme på skiltingen og flytte bilen i tide. Oppdaterte lister for gater og områder finnes på kommunens hjemmeside.

— Vi har lagt bak oss en krevende vinter i år, med store snøfall og mange temperatursvingninger rundt frysepunktet. Vi har brukt rekordstore ressurser på brøyting, strøing og fjerning av snø i Oslo - aldri før har det vært flere maskiner eller et større mannskap i sving for å gjøre denne jobben, sier Lan Marie Berg, byråd for miljø og samferdsel.

— Nå ser jeg frem til at byen ryddes til 17. mai, og oppfordrer alle til å følge med og flytte biler slik at Bymiljøetaten får gjort jobben sin så raskt som mulig, sier hun i pressemeldingen.

Rekordmye grus

Mer enn 38.000 tonn grus er strødd ut på veier og fortau i vinter, og sammen med veistøv og søppel skal det fjernes. Til sammenligning ble det i fjor fjernet ca 15.000 tonn.

I tillegg skal det fjernes omtrent 10.000 tonn med avfall fra Oslos veier og fortauer.

Et stort antall maskiner vil være i sving: På det meste vil det gå åtte vårrengjøringslag med totalt 70 maskiner. Rengjøringen foregår hele døgnet.

Gang- og sykkelveier tas fortløpende når vårrengjøringsmaskinene er i området.

Sen vår

På grunn av en sen vår er oppstarten av vårrengjøringen noe forsinket, og det vil være enkelte gater som ikke blir rengjort før etter 17. mai.

— Vi gjør det vi kan for å fjerne grusen før 17. mai, men fordi vi har hatt en kald vår med mye nattefrost har vi blitt litt forsinket med oppstarten, sier seksjonssjef Joakim Hjertum.

Viktig å flytte bilen

I fjor ble det tauet inn ca 3000 biler i forbindelse med vårrengjøringen. Bymiljøetaten håper at dette tallet går ned i år, da fjerning av feilparkerte biler tar lang tid og forsinker arbeidet.

Etaten setter opp skilt i gatene minimum 24 timer før de starter rengjøringen. Se derfor etter nye skilt i gaten minst en gang i døgnet.

I tillegg til feiing skal det spyles, lappes og sluk skal tømmes, og dette gjøres av ulike enheter. Rengjøringen er dermed ikke ferdig før skiltene er fjernet.

Powered by Labrador CMS