Gyldenløves gate på Frogner. Her skal bilene vekk, til fordel for sykkelvei. Foto: Ingalill Sandal

De planlagte sykkelveiene på Frogner er lovlige, slår kommuneadvokaten fast i en uttalelse til bymiljøetaten

Publisert

På siste bystyremøte erklærte Høyre og Frp at de vil kontrollere lovligheten ved de planlagte sykkelveiene på Frogner. Bymiljøetaten har allerede rådført seg med kommuneadvokaten, som mener kommunen har sitt på det tørre.

Kommuneadvokatens syn kommer frem i en brevkorrespondanse mellom Hans Bendiksby og bymiljøetaten, fra høsten 2016.

Fra bilparkering til sykkelfelt

Oslo kommune ønsker å omdisponere de enveisregulerte gatene Elisenbergveien, Eilert Sundts gate og Professor Dahls gate. Målet er at arealene på den ene siden av gaten, som i dag brukes til bilparkering, skal endres til sykkelfelt. Gatene ligger på kommunal grunn og er per i dag ikke regulert til parkering etter plan- og bygningsloven.

Den lokale beboeraksjon, Bevar parkeringen - bydel Frogner, har lenge vært mot at parkeringsplassene fjernes. Det har de fått med seg partiene Høyre og Frp på.

Omregulering trengs ikke

– Kommuneadvokaten anser at sykkelfelt omfattes av det aktuelle reguleringsformålet «offentlig kjørebane-veigrunn». Endringen utløser dermed ikke noen krav om dispensasjon eller omregulering. Endringen omfattes heller ikke av plan- og bygningslovens krav om reguleringsplan ved «større bygge- og anleggstiltak og andre tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn», sier Rune Gjøs, direktør i Sykkelprosjektet.

Høringsrunde i april og mai

– I april og mai gjennomfører bymiljøetaten en høringsrunde rundt utformingen av skiltene for sykkelfelt. Deretter vil det bli avklart om, og i hvilken form, sykkeltiltakene kan gjennomføres, sier Gjøs.

Fra før har planen for sykkelveinettet vært ute på høring og er blitt behandlet i Frogner bydelsutvalg uten innsigelser. En brosjyre med informasjon om planlagte tiltak i bydelen ble sendt i posten til alle bydelens husstander i januar, og det ble gjennomført et åpent informasjonsmøte i september 2016.

Powered by Labrador CMS