DEBATT

Det var ikke populært da Rødt foreslo lavere godtgjørelser for lokalpolitikerne, forteller Sammia Naz i Rødt Stovner.
Det var ikke populært da Rødt foreslo lavere godtgjørelser for lokalpolitikerne, forteller Sammia Naz i Rødt Stovner.

– Rødt foreslo samarbeid på venstresiden i Stovner bydel. Ap og SV ville heller ha Høyre og Frp

Mange Stovner-beboere stiller kritiske spørsmål rundt samarbeidet mellom SV, AP, H og Frp i bydelen. For å forsvare seg kaster AP og SV skylda på Rødt, slik de har for vane å gjøre. Jeg ser på det som mobbing.

Publisert

Rødt ble aldri invitert til noe samarbeidsmøte før venstresiden endte opp med å styre bydel Stovner med høyresiden. Vi hadde et uformelt møte med leder av bydelsutvalget Rashid Nawaz (AP) og ble der enige om å komme tilbake i et samarbeidsmøte.

Da vi ikke hørte noe fra Ap, tok jeg kontakt med Norvald Mo i Stovner Arbeiderparti om et eventuelt samarbeid. I samtalen spurte jeg om SV ønsket seg nestledervervet, og han sa nei.

Da foreslo jeg at Rødt kunne ta nestledervervet, slik at venstresiden kunne holde sammen. Det avslo han. Jeg spurte også om vi kan ha et felles møte med AP og SV. Også her var svaret nei. Moe sa at de hadde bestemt seg for å samarbeide med Høyre og Frp.

Vi fikk også vite at vervene var fordelt mellom de fire partiene, men at Rødt kunne si ja til de vervene i bydelsutvalget som var ledige. Noe som ikke inkluderte en fast plass i arbeidsutvalget.

Stengt ute fra arbeidsutvalget

Frp foreslo at siden vi er fem partier som er blitt valgt inn i bydelsutvalget, så kan alle få en fast plass i arbeidsutvalget. Men det var både Ap og SV imot. Ifølge SV-representant Tore Ludt var ikke arbeidsutvalget et viktig utvalg, siden saker bare blir fordelt der.

Til dette svarte Rødt at hvis utvalget ikke er så viktig, hvorfor kan ikke Rødt også få en fast plass der? Nok en gang var svaret nei, både fra Ap og SV. Derfor fikk Rødt, som er det 3. største partiet i bydelen, kun observatørplass i arbeidsutvalget, mens SV som er 5. største parti fikk fast plass.

Stemte for lave politiker-honorarer

Det er en lang tradisjon og kultur i Stovner bydelsutvalg at alle saker blir enstemmig vedtatt. Det pleier Tore Ludt (SV) å minne oss på. Rødt har flere ganger gått imot denne tradisjonen, og det liker ikke SV og Ap.

En av de viktigste sakene i forrige periode gjaldt møtegodtgjørelse til politikerne. Rødt ønsket en lavest mulig honorering, slik at bydelen kunne frigjøre midler til ungdommer og andre formål. Der ble Rødt nedstemt av flertallet.

Vil fjerne beboerparkeringene

Det er sunt for demokratiet at ikke de samme personene sitter med makta over lang tid. Man bør slippe til nye folkevalgte i komitéer og utvalg, slik at disse kan være med å ta beslutninger. Dette mener jeg er en god lederegenskap.

Framover vil Rødt bruke tida på lokalpolitikken, som jeg og Rødt er valgt inn for. For eksempel vil vi fjerne betalt beboerparkering og gjesteparkering på kommunale veier.

Powered by Labrador CMS