Slik kan nye Hammersborg Torg bli i framtiden.

OBOS flytter. Slik kan det nye OBOS-kvartalet på Hammersborg torg bli

OBOS flytter fra Hammersborg torg, ved regjeringskvartalet, til Ulven. Samtidig ønsker OBOS å oppgradere hovedkvarteret på Hammersborg torg.

Publisert

Hele området rundt regjeringskvartalet skal revitaliseres. Parallelt med at OBOS planlegger flyttingen av hovedkontoret til Ulven ved Valle, jobbes det med ulike løsninger for hvordan området kan bli i framtiden.

Det nye OBOS-kvartalet vil med sine rundt 40 000 kvadratmeter bli nesten halvparten så stort som den planlagte nybyggingen i regjeringskvartalet et steinkast unna. Det nye komplekset vil kunne gi plass til opp mot 1 500 arbeidsplasser.

Et mulighetsstudium Kristin Jarmund Arkitekter har gjort for OBOS, gir noen ideer til hvordan det sentrale området av sentrum kan bli. Tanken er å knytte de to OBOS-blokkene fra 1964 sammen med et nytt, moderne bygg som åpner seg mot byen.

Skal ta vare på historien

– Ideen er å ta vare på historien og samtidig skape noe framtidsrettet og nytt. Det skal ikke bare bli et kontorbygg, men et revitalisert kvartal som inviterer til byliv, sier Nils M. Bøhler, konserndirektør for næring i OBOS.

OBOS skal flytte hovedkontoret til den planlagte kunnskapsparken Construction City på Ulven i 2024 eller 2025. Planen er da å leie ut lokalene på Hammersborg Torg.

– Nå har vi en gyllen mulighet til å utvikle bærekraftige og moderne kontorlokaler. Sentralt i planene står målet om å koble bygget på omkringliggende bystrukturer og parker og ikke minst spille på lag med det nye regjeringskvartalet som blir nærmeste nabo, sier Bøhler i en pressemelding.

Slik kan det nye OBOS-kvartalet bli, her fra baksiden mot Kristparken.

Det planlegges for at byggingen av det nye OBOS-kvartalet kan starte i 2025, omtrent samtidig som den første innflyttingen i det nye regjeringskvartalet.

Verneverdige bygg

Store deler av dagens bygningsmasse fra 1964 har behov for omfattende oppgradering. Det fornyende kvartalet skal først og fremst være kontorbygg, men det skal åpnes mot gateplan og gis mulighet for etablering av butikker og spisesteder og et levende byliv, spesielt mot Kristparken på baksiden av eiendommen.

– Vi har en tett og god dialog med Byantikvaren for å avklare og ivareta bevaringsinteressene, sier Geir Graff-Kallevåg, direktør for utvikling og bygging i OBOS Eiendom.

De to høyblokkene på 12 og 13 etasjer planlegges beholdt og oppgradert – og bundet sammen med et nybygg på ni etasjer. OBOS skal investere rundt 750 millioner kroner i det nye kvartalet i form av nybygg og omfattende rehabilitering av de gamle høyblokkene.

– Det å beholde de to eksisterende høyblokkene er ikke bare viktig av historiske grunner, men er også helt i tråd med vår miljøambisjon med økt fokus på gjenbruk av eksisterende bygningsmasse, sier Graff-Kallevåg.

PS: Denne saken har du fått lese gratis. Vi håper at du syntes den var bra. Vi lever av og for oslofolk. Tegn et abonnement, slik at vi kan fortsette å lage god journalistikk som engasjerer og rører deg, der du lever. Til deg som allerede abonnerer, tusen takk.

Powered by Labrador CMS