Syklister på sykkelfelt i Ullevålsveien, ved starten av Schwensens gate.
Illustrasjonene viser hvordan Ullevålsveien vil se ut etter oppgraderingen i 2023-2024.

100 parkeringsplasser skal vekk på St. Hanshaugen

I Ullevålsveien fra Thor Olsens gate til Collets gate skal forholdene forbedres for gående og syklende. Da forsvinner samtidig 100 parkeringsplasser.

Publisert

– Tiltaket er viktig for å få etablert et sammenhengende sykkelveinett i området, sier prosjektleder Jan Sverre Asmyr i bymiljøetaten. Prosjektet starter opp i mai og skal være ferdig i 2024.

Det vil bli oppstart på to steder samtidig: I sør ved Thor Olsens gate og i nord ved Colletts gate. Arbeidet vil fra disse punktene jobbe seg mot krysset Ullevålsveien/Waldemar Thranes gate.

Bildet viser hvordan Ullevålsveien, med buss og sykkelfelt, ser ut i dag fr oppgraderingen av gata begynner. Ullevålsveien oppgraderes i 2023-2024.
Slik ser Ullevålsveien ut i dag, sykkelfelt og bilparkeringer.

Opphøyde sykkelfelt3

Prosjektet skal etablere bredere fortau og opphøyde sykkelfelt langs den kilometerlange strekningen. Dermed forsvinner gateparkeringen på denne strekningen. Varelevering til butikkene skal ivaretas under hele anleggsperioden.

To lommeparker etableres ved Colletts gate og Schwensens gate. Prosjektet vil derfor påvirke dagens taxiholdeplass i krysset Ullevålsveien/Schwensens gate, som flyttes ut i Schwensens gate, sier bymiljøetaten i pressmeldingen.

Videre skal bussholdeplassene oppgraderes. Det vil derfor være behov for å flytte bussholdeplasser midlertidig.

Powered by Labrador CMS