På vei ned mot Skulleruddumpa går sykkelveien langs Dal boligfelt.

Fra Klemetsrud til Skulleruddumpa på sykkel. Trygg og lett innfart til Oslo sørfra

Vil du sykle inn til byen sørfra, fra Søndre Nordstrand? Det kan du gjøre, nesten helt uten å blande deg borti biltrafikken.

Strekningen fra Klemetsrud og nordover, øst for E6, har høy kvalitet. Den går delvis langs en nybygget og bred sykkelvei med fortau, gullstandarden for god og trygg sykkelinfrastruktur, og delvis på en felles gang/sykkelvei fra Enebakkveien til Skulleruddumpa.

Bortsett fra en kort strekning på fortau langs Brennaveien, er denne turen helt separert fra biler og oppleves som svært trygg. Det er noe stigning i starten, men ikke verre enn at en vanlig åtte-niåring vil klare det.

Flott gang- og sykkelbru ved Sørliveien.

For syklister som pendler

Strekningen er skiltet som sykkelrute, merket «E6». Ruta kan være aktuell som en del av en pendlerstrekning for de som kommer fra Enebakk, Bjørndal eller Søndre Nordstrand.

  • Start: Sykkelvei ved Klemetsrud skole, ved kryss Enebakkveien/Ljabruveien.
  • Slutt: Sykkelvei ved kryss Skullerudbakken/Nordstrandveien.
  • Distanse: 3,5 km
  • Tid: 10 – 15 minutter
  • Underlag: Asfalt
  • Biltrafikk: Svært lite, kun kryssing av et par lett trafikkerte veier.
  • Spesielle hensyn: Deler av sykkelveien deles med gående.
Sykkelruten fra Klemetsrud i sør til Skullerud i nord.

Kart: https://ridewithgps.com/routes/29227133

Rutespor i Google Maps: https://goo.gl/maps/mb5D8xB4DwEjnv5n6

For deg som vil sykle videre

Ruta kan forlenges fra Skulleruddumpa ved å sykle på bilfri turvei østover og opp til Skullerudstua og Østmarka.

Deler av sykkelveien har svært høy kvalitet og går helt utenom biltrafikken.

I samarbeid med Syklistenes Landsforening (SLF) viser vi deg byens mange flotte turområder og skjulte perler. Hver uke får du et nytt turtips med utgangspunkt i Grønne sykkelruter i Oslo.

Powered by Labrador CMS