Vi har lyttet til folk i lokalmiljøet, sier Morten Edvardsen, gruppeleder for Senterpartiet i Oslo bystyre.

Regjeringen oppretter politipost på Mortensrud. – Dette en gledelig nyhet!

Regjeringen har vedtatt å opprette politipost på Mortensrud i bydel Søndre Nordstrand. Mange i lokalmiljøet har ønsket mer tilstedeværelse av politiet etter gjentakende voldshendelser og gjengkriminalitet.

Publisert

− Opprettingen av politipost på Mortensrud er et direkte svar på politikken vår for å gjøre Oslo til en tryggere by. En politikk som er utformet etter at vi har lyttet til lokalmiljøa i byen vår, sier Morten Edvardsen, gruppeleder for Senterpartiet i Oslo bystyre.

− Politiposten som nå blir opprettet på Mortensrud og det nye lokalpolitiet på Tøyen gir politifolka våre større mulighet til å jobbe forebyggende – og ikke bare dukke opp når det skjer noe

Ny kurs

Opprettingen av politipost er en del av regjeringas arbeid med å opprette 20 nye polititjenestesteder. Oslo har tidligere hatt politiposter. Fra 2015, når den siste politiposten på Holmlia ble lagt ned og frem til nå har byen vært uten politiposter.

− Gjengkriminaliteten og ungdomskriminaliteten må bekjempes med mer ressurser slik at politiet kan kjenne nærmiljøa våre og får fanget opp ting før de skjer. Derfor har vi fått på plass flere stillinger, nytt utstyr og nå mer tilstedeværelse i nærmiljøene. Politikken for politiet har i mange år gått i retning av større og fjernere enheter, nå er det nærhet og lokalkunnskap som gjelder, sier Edvardsen.

By og land hand i hand

Edvardsen påpeker at midlene til politiposten allerede er bevilget på statsbudsjett for i år, og at justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) har sendt tildelingsbrevet hvor det gis beskjed om oppretting av politipost på Mortensrud og åtte andre polititjenestesteder over hele landet.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl kan forteller at regjeringen gjenåpner ni tjenestesteder med nye politistillinger rundt om i landet. Kontorene ble lagt ned av forrige regjering.

− Nå er bordet dekket, og politiet kan jobbe for å få til en god oppretting av enda en politipost i Oslo. Justisministeren tar grep for et sterkere nærpoliti i Oslo.

– En gledelig nyhet

– Dette en gledelig nyhet! Det å få reetablert en politipost betyr mye for trygghetsfølelsen til innbyggerne i vår bydel, sier Ola Mannsåker (AP), leder av bydelsutvalget i Søndre Nordstrand.

Bydelsutvalgets leder Ola B. Mannsåker (AP) er svært glad for nyheten om en politipost.

– Dette er noe jeg og et samlet bydelsutvalg har vært opptatt av. Det er vanskelig å jobbe forebyggende bare i politibiler. Derfor har vi lagt til grunn at politiet må ha fast tilstedeværelse. Vi reiste vår bekymring for utviklingen i et møte i justisdepartementet i desember 2020, så dette er viktig for de som bor i bydelen, sier Mannsåker.

Powered by Labrador CMS