Siste halvår har Else Marie Marthinsen (84) vært innlagt tre ganger på Lovisenberg sykehus, to ganger på Legevakta, to-tre ganger på kommunal akutt døgnenhet ved Aker sykehus og to ganger på Lilleborg Helsehus. Likevel får hun ikke sykehjemsplass.
Siste halvår har Else Marie Marthinsen (84) vært innlagt tre ganger på Lovisenberg sykehus, to ganger på Legevakta, to-tre ganger på kommunal akutt døgnenhet ved Aker sykehus og to ganger på Lilleborg Helsehus. Likevel får hun ikke sykehjemsplass.

Else Marie (84) har blitt innlagt ni ganger på sykehus siste halvår. Men nektes sykehjemsplass: – Jeg legger meg heller på gata enn å dra hjem

— Jeg er så sliten. Klarer ikke lage mat og orker ingen ting. Skal jeg på toalettet må jeg bruke rullator. Og hjemme kommer jeg ikke inn på toalettet med den, sier Else Marie Marthinsen (84). Likevel nektes hun sykehjemsplass av bydel Sagene.

Publisert

84-årige Else Marie Marthinsen vil ikke hjem. Hun er redd hun ikke klarer seg alene. Eller rettere sagt - hun vet hun ikke klarer seg alene.

Hun sitter på senga på Møllehjulet bosenter i bydel Sagene. Her føler hun seg trygg. Men hun vet at hun har trusselen om å bli sendt hjem til trygdebolig i Omsorg+ hengende over seg.

Har fått delvis medhold i klage på bydelen

Hun er klar i hodet og snakker tydelig. Men er fortvilet over situasjonen hun mener bydel Sagene har satt henne i.

— Jeg er så sliten. Jeg klarer ikke lenger å lage mat, jeg orker ingen ting lenger. Skal jeg på toalettet, må jeg bruke rullatoren, og hjemme kommer jeg ikke inn på toalettet med den, sier Else Marie til VårtOslo.

— Jeg må uansett bruke rullator om jeg skal bevege med bort fra senga. Jeg vil heller legge meg på gata enn å dra hjem, sier hun.

Else Marie kommer ikke inn på toalettet hjemme med rullatoren. Det er for liten plass.
Else Marie kommer ikke inn på toalettet hjemme med rullatoren. Det er for liten plass.

Med seg har Else Marie datteren Marit og barnebarnet Cathrine Jensen. Jensen klaget til Statsforvalteren i Oslo og Viken over forhold de pårørende oppfattet som uverdige i bydelens eldreomsorg.

Oppfølgingen, spesielt etter et fall på sommeren hadde vært mangelfull, og Statsforvalteren ga klagen medhold på fire av seks punkter.

— Bydelen mener det er vår plikt å ta vare på bestemor

— I desember fikk mormor avslag på sykehjemsplass med begrunnelse at hun gikk noen skritt med rullator og var klar i hode og tale, sier barnebarnet Cathrine Jensen til VårtOslo.

— Siste halvår har hun vært innlagt tre ganger på Lovisenberg sykehus, to ganger på legevakta, to tre ganger på kommunal akutt døgnenhet på Aker sykehus, to ganger på Lilleborg Helsehus og nå på korttidsplass på Møllehjulet frem til slutten av januar, forteller Jensen.

Datter Marit (til h.) og barnebarn Cathrine stiller opp for at Else Marie skal slippe å flytte hjem.
Datter Marit (til h.) og barnebarn Cathrine stiller opp for at Else Marie skal slippe å flytte hjem.

Barnebarnet sier at bydel Sagene innrømmer flere svikt og mangler i systemet, og beklager behandlingen bestemoren har fått.

Bydelen innrømmer å ikke ha kapasitet til å ta imot alle brukere som kommer hjem fra sykehus og opphold på helseinstitusjoner.

— Bydel Sagene mener det er familiens plikt å skaffe bestemor mat og medisiner etter hjemkomst. Noe statsforvalteren mener er bydelens ansvar. Flere leger og sykepleiere mener hun bør få mer hjelp og fast plass på sykehjem, sier Cathrine Jensen.

Har plan om tettere oppfølging

Bydelen på sin side har lagt fram en plan om tettere oppfølging. Men både Else Marie og de pårørende mener at hun ikke lenger er trygg om hun skal leve uten den oppfølgingen og hjelpen en langtidsplass i et sykehjem kan gi henne.

Langtidsplass i sykehjem er høyeste omsorgsnivå for eldre i Oslo. Trygdeboligen i Omsorg+ er på omsorgsnivået under en sykehjemsplass

Kommunikasjonssjef Kathinka Nordhagen Selsjord i bydel Sagene forteller at kriteriene for å få tildelt langtidsplass på sykehjem er at søker må ha et særlig stort pleie- og omsorgsbehov, som ikke kan ivaretas på annen måte enn i institusjon.

Disse kriteriene mener Else Maries pårørende at 84-åringen oppfyller.

— Dialog med søker og pårørende

— Alle søknader om langtidsplass behandles individuelt. Det foretas vurderingsbesøk i hjemmet til søker. Det foretas en kartlegging av funksjonsnivå til søker, en ser på boligens utforming og muligheter for tilrettelegging for å bedre mestringsevnen, skriver Nordhagen Selsjord på spørsmål om bydelen kunne gjøre rede for kriteriene for å få tildelt sykehjemsplass på et generelt grunnlag.

— Det vurderes om hjemmetjenesten kan yte tjenester i hjemmet som gjør at søker kan bo trygt i eget hjem. Det vurderes også om en kan sette inn tiltak som dagtilbud, korttidsopphold, rullerende korttidsopphold eller rehabilitering, skriver kommunikasjonssjefen i bydel Sagene.

— Det er dialog med søker og eventuelt pårørende i søknadsprosessen. Pårørende deltar ofte når saksbehandler kommer på vurderingsbesøk, skriver Nordhagen Selsjord.

Powered by Labrador CMS