DEBATT

Kine Hjelmervik Sukantakul
– Min far fikk avslutte livet sitt på en verdig måte hjemme, takket være Team alvorlig syke i bydel Østensjø. La teamet bestå, så flere kan få muligheten til det samme, oppfordrer Kine Hjelmervik Sukantakul.

– Jeg skriver dette innlegget for pappaen min. La Team alvorlig syke leve

Min far levde med en alvorlig sykdom i mange år. På sykehuset fikk han høre flere ganger at han var utrolig heldig som bodde i bydel Østensjø, og ble ivaretatt av Team alvorlig syke

Publisert

Dette innlegget er for alle de som nå finner sin trygghet i at Team alvorlig syke finnes. Det er for alle som vil bli rammet av alvorlig sykdom og trenger at teamet fortsatt eksisterer.

Det kan ramme meg, det kan ramme deg og det kan ramme våre aller kjæreste. Jeg skriver dette innlegget for pappaen min. Jeg vet han ville heiet på teamet og på meg.

Er du alvorlig syk? Bor du i Østensjø bydel? Gratulerer, du har truffet jackpot.

Team alvorlig syke i bydelen vår, med sin spisskompetanse på deg og din gruppe, vil ta vare på deg. Uavhengig av hvilken alvorlig diagnose du har fått. De vil hjelpe deg og dine pårørende å navigere et liv med din alvorlig diagnose, og bistå deg og dine nære og kjære når livet går mot slutten.

Han var utrolig heldig

Min far fikk hjelp, støtte, veiledning, oppfølging og omsorg fra Team alvorlig syke i bydel Østensjø. Gjennom teamet ble behov kartlagt og tilrettelagt, slik at han kunne leve best mulig med sykdommen sin, og han fikk mulighet til å dø hjemme.

Hadde det ikke vært for Team alvorlig syke, ville siste del av hans liv og bortgang sett helt annerledes ut.

Min far levde med en alvorlig sykdom i mange år. På sykehuset fikk han høre flere ganger at han var utrolig heldig som bodde i bydel Østensjø, og ble ivaretatt av Team alvorlig syke

Dette teamet har meget godt ry i fagmiljøer knyttet til alvorlig syke mennesker. Teamet har også fått skryt fra byrådslederen og helsebyråden senest i august.

Blir foreslått nedlagt

Team alvorlig syke blir nå foreslått nedlagt. Tilbudet bør heller utvides til å gjelde alle bydeler. Ja, hele landet, spør du meg.

Å avvikle teamet i vår bydel vil oppløse en samlet kompetanse. Dette er fagfolk som har søkt seg spesifikt til teamet og utvidet sin kompetanse for å være relevant for den gruppen de jobber for og med. Kompetanse skapes og videreutvikles i team.

La teamet bestå

Så hvordan kan vi unngå at teamet legges ned, og heller utvide dette tilbudet, slik at flere som lever med alvorlig sykdom kan få tilgang og bli ivaretatt av et slikt unikt team?

Jeg påberoper meg ikke å være en ekspert på dette. For meg blir det naturlig å henvende meg til de som har et velfungerende team og høre hva de mener. Ta turen og snakk med de som jobber i teamet. Foreta en risikoanalyse før dere tar en endelig avgjørelse om å legge det ned.

Min far fikk avslutte livet sitt på en verdig måte hjemme, takket være Team alvorlig syke i bydel Østensjø. La teamet bestå så flere kan få muligheten til det samme!

Powered by Labrador CMS