Mangfoldsbyråd Omar Samy Gamal (SV), tror det finnes flere forklaringer på at bydel Gamle Oslo ligger på smittetoppen.
Mangfoldsbyråd Omar Samy Gamal (SV), tror det finnes flere forklaringer på at bydel Gamle Oslo ligger på smittetoppen.

Mangfoldsbyråd Omar Samy Gamal (SV) avviser ikke at manglende informasjon på ulike språk kan ha bidratt til de høye smittetallene i Gamle Oslo

— Grunnen til at bydel Gamle Oslo ligger på smittetoppen i byen skyldes flere årsaker, sier mangfolds- og sosialbyråd Omar Samy Gamal (SV). Han påpeker at det nå er informasjon om koronasmitte og forebygging på 18 språk i Oslo.

Publisert

I antall registrerte smittetilfeller ligger bydel Gamle Oslo øverst på smittestatistikken for korona i hovedstaden.

De første ukene av utbruddet valgte Oslo kommune og Folkehelseinstituttet å hemmeligholde tallene over hvordan koronaviruset spredte seg i bydelene i Oslo. Inntil Aftenposten til slutt fikk innsyn i tallene.

Det startet en debatt om hvordan både regjeringen, byrådet og Oslo kommune hadde informert innbyggere med minoritetsbakgrunn om koronasmitte.

– Forstår at de må holde seg hjemme

– Jeg tror vi skal være forsiktige med å peke på noe konkret. Årsaksbildet er nok mer sammensatt, sier byråd for arbeid, sosiale tjenester og mangfold, Omar Samy Gamal (SV), til VårtOslo.

– Min oppfatning er at innbyggerne forstår viktigheten av det å holde seg mest mulig hjemme, holde seg nær hjemmet dersom man beveger seg ut, at man holder avstand til hverandre og minimerer antallet som er til stede samtidig så mye som mulig.

Tirsdag var gatene på Grønland nesten folketomme.
Tirsdag var gatene på Grønland nesten folketomme.

Som beboer på Grønland og i bydel Gamle Oslo, blir SV-byråden nesten litt trist av å se hvor lite liv det er på Grønland i disse dager, men understreker viktigheten av at det forblir slik til smittespredningen er under kontroll.

— Samholdet er bydelens styrke

— Erfaringen i Gamle Oslo er at samholdet er sterkt og folk stiller opp for hverandre. Frivillige gjør en enorm innsats og tilliten til toneangivende ildsjeler i eget miljø er stor, sier Omar Samy Gamal.

— Informasjon som formidles av disse har en tendens til å spre seg raskt, og det er vakkert å se, mener mangfoldsbyråden.

Gamal mener det nå er viktig at kommunen drar nytte av de gode kreftene som finnes i lokalmiljøet, for å få spredd informasjonen om korona på en best mulig måte.

— Nå er det viktig at kommunen jobber videre med de tiltakene som er iverksatt, blant annet oppsøkende arbeid og koordinering med organisasjoner som allerede har et nettverk i innvandrermiljøer, sier byråden.

— Husk smittevern-regler

Som beboer i lokalmiljøet er Omar Samy Gamal også opptatt av at folk skjønner påskeferie fortsatt betyr strenge smitteverntiltak.

— Bor man veldig tett, kan det være fristende med en tur til Sognsvann. Å gå på tur er lov, men start turen hjemmefra uten bruk av kollektivtransport eller bil.

— Når man beveger seg utendørs, skal man holde en avstand på én meter fra andre, to meter når man er innendørs og opptrer i mindre grupper, påpeker Omar Samy Gamal.

Informasjonstiltak for minoritetsgrupper

Dette er tiltakene Oslo kommune har satt i gang for å spre informasjon om koronaviruset til byens innvandrermiljøer:

  • Oversatt info på nettsidene: 18 språk pluss tegnspråk
  • Oppsøker miljøer: Bydelene i samarbeid med Uteseksjonen og frivillige prioriterer direkte informasjon til lavinntektsfamilier, tiltak rettet mot foreldre med minoritetsbakgrunn, og oppsøker butikker, ungdomsmiljøer og andre.
  • Sosiale medier: Kommunens virksomheter og bydeler sprer innhold på flere språk på profiler i sosiale medier. Enhet for mangfold og integrering i Vefelferdsetaten tilbyr også online chat på Facebook.
  • Plakater: Kommunen har hengt opp plakater og info på flere språk i mange butikker, parker og på lekeplasser, samt sendt ut til organisasjoner.
  • Annonsering: Budskap om korona blir formidlet på minoritetsradioer på flere språk
  • Samarbeid med frivillige: Bruker kontaktnett av frivillige og organisasjoner aktivt, inkludert samarbeid med religiøse organisasjoner
  • Introduksjonsprogram: Programmet for innvandrere informerer om korona Møter med sentrale organisasjoner
Powered by Labrador CMS