Lispet Kristiansen i Breigata misliker de negative konsekvensene av etablering av bylivsgaten i nabogaten Grønland, i form av mer trafikk i andre gater i nærheten.

Bylivstiltaket på Grønland fører til at trafikken flytter seg til andre gater i nabolaget. — Klarer ikke høre hva de sier på Dagsnytt

Gata Grønland er for tiden en såkalt bylivsgate. Gata er stengt for gjennomkjøring, til fordel for serveringssteder og grønnsakshandlere. Men ikke alle er fornøyde. Bilene blir ikke borte, men kjører omveier i gater som tidligere hadde lite biltrafikk.

Publisert

Prøveprosjektet på Grønland startet 8. juli. Gaterommet er bygget om og tilrettelagt for mer aktivitet. 

Ifølge Oslo kommune "legges det til rette for mer plass til både salg og uteservering for private aktører, i tillegg til ikke-kommersielt opphold og økt gangareal. Arealet ved Grønland torg får små skoger med oppholdsmuligheter".

Veistrekningen mellom Tøyenbekken og Motzfeldts gate er stengt. Strekningen mellom Lakkegata og Motzfeldts gate er blitt enveiskjørt.

Når prøveprosjektet er ferdig i midten av oktober, skal det evalueres. Men målet til byrådet er å stenge gata permanent for biltrafikk. Kostnaden for den midlertidige stengingen av Grønland, sammen med et tilsvarende prosjekt i Kirkegata, er estimert til 11,4 millioner kroner.

Beboere i nabogatene betaler prisen

Lispet Kristiansen bor i Breigata, som løper parallelt med Grønland. Hun sier endringen har medført mye mer trafikk i bomiljøet.

— Vi som har balkong ut mot gata, kan ikke ha balkongdøren åpen når vi ser på tv. Når det kommer store varebiler eller trailere forbi, så kan jeg ikke høre hva de sier på Dagsnytt 18.

Bilene står tett etter hverandre i Breigata på ettemiddagen. Ifølge Lispet Kristiansen er trafikken mye større enn før etableringen av bylivsgata.

— På fredag var det kø i hele gata og ned Motzfeldtsgate, og videre ned Lakkegata allerede før klokka 12. Bilister tuter fordi de er irriterte. Så her betaler vi dyrt for et bilfritt lite område i nabolaget, sier hun.

Kristiansen merker godt at fellesferien er over. På turer med hunden registrerer hun at det er mye mer trafikk i sidegatene enn før, blant annet i Motzfeldtsgate.

— Grønland ser for så vidt greit ut, men det hadde vært bedre om de reduserte de greiene de har satt ut i veien, slik at bilene kan kjøre der, sier hun.

En smakebit på framtiden

Avdelingssjef i mobilitetsdivisjonen i bymiljøetaten, Maja Karin Cimmerbeck, sier den midlertidige gatestengningen i gata Grønland er iverksatt for å gi en smakebit på hva et fremtidig gateareal kan brukes til. Mer plass til mennesker, opphold og grønt. Ifølge Cimmerbeck vil denne type erfaringsbasert kunnskap gi et verdifullt grunnlag for fremtidig byutvikling i Oslo. 

— For å bidra til økt trivsel og opphold, har det blitt etablert ulike typer bylivstiltak. Private aktører kan ta i bruk midlertidig tilgjengelig fortausareal til uteservering og salgsaktivitet. Det er også lagt til rette for ikke-kommersielt opphold og økt gangareal, sier hun.

I den delen av gata Grønland hvor det nå er forbudt for gjennomkjøring, har det poppet opp tre uteserveringer. I tillegg har to grønnsakshandlere benyttet anledningen til å flytte deler av sortimentet ut på gaten,

Cimmerbeck forteller at alle som driver butikk, restaurant eller annen næring i gata har blitt invitert til å ta i bruk ledig gateareal.   

På spørsmål om hva kommunen tenker om mulige uheldige konsekvenser av tiltaket, svarer Cimmerbeck at hensynet til tilgrensende områder alltid er viktig i vurderingen av tiltak.

— Et viktig kriterium da vi valgte hvilket kvartal vi skulle stenge i gata Grønland, var at tiltaket skulle ha minst mulig negativ effekt på gatenettet rundt. Disse teoretiske vurderingene vil vi analysere opp mot faktiske resultater, sier hun.

— Uheldig og lite ønskelig

Cimmerbeck sier at tiltaket skal evalueres opp mot hvilken effekt de har på både mobilitet og byliv. For å ha et godt underlag til å vurdere mobiliteten, blir det gjennomført trafikktellinger før og under tiltaket.

— Dersom tiltaket har ført til mer trafikk i gatene rundt, er dette uheldig og lite ønskelig. Erfaringsrapporten vil danne grunnlaget for å vurdere å lignende tiltak igjen, sier hun.

Cimmerbeck påpeker at en by alltid vil være i endring. Det kan medføre at trafikk flytter seg fra en gate til en annen, og er noe beboerne må være forberedt på.

— Det tar tid for et nytt kjøremønster å sette seg. Dette er et prøveprosjekt som har til hensikt å gjøre området bedre. Det midlertidige tiltaket blir avviklet 15. oktober. Da har vi fått viktig læring som blir benyttet i arbeidet med å utvikle byen videre, sier hun.

Powered by Labrador CMS