DEBATT

Hva er planen for hvordan syklistene skal komme seg fra bak Frognerparken til Gyldenløves gate? Skal de sykle gjennom parken? spør skribenten.

– Sykle til jobben-rittet over Vigelands-broen har blitt et mareritt for folk til fots i Frognerparken

Og marerittet blir bare større når det kommer tusenvis flere syklende i Gyldenløves gate. Hva har politikerne tenkt å gjøre med området mellom Monolittveien på Skøyen og Gyldenløves gate på Frogner?

Publisert

Å legge til rette for at flere bruker sykkel i Oslo er klok og framtidsrettet politikk, men tilretteleggingen må utføres etter en totalplan, slik at det ikke blir huller i sykkelveinettet.

Ellers bestemmer syklistene seg for snarveier gjennom grøntanlegg og andre steder som er anlagt for gående.

Et område uten en plan er for eksempel Monolittveien – Gyldenløves gate. Her har syklistene laget sin egen snarvei gjennom Frognerparken og over broen i Vigelandsanlegget.

På kartet er det ‘offisielle’ sykkelveier i ytterkant av Frognerparken men disse er ikke skikkelig markert og skiltet. Sykkelveiene er heller ikke oppgradert med rød asfalt.

Ikke ferdig planlagt

Gyldenløves gate skal tilrettelegges som hovedsykkelvei for tusenvis av nye syklister mellom Oslo sentrum og Bærum/Oslo vest. Dette er begrunnelsen for Oslo bystyres vedtak i saken.

Vi har imidlertid ikke sett noe vedtak om hvordan syklistene skal ta seg fram mellom Monolittveien og Gyldenløves gate.

Jobb-syklistene har i årevis, utenom noen sykkelvei, syklet gjennom Frognerparkens hovedakse, over Vigelandsbroen, gjennom Hovedporten og derfra vrimlet på forskjellige måter over Kirkeveien og videre. Noen til Gyldenløves gate.

Et mareritt

«Sykle til jobben-rittet» over Vigelands-broen har blitt et mareritt for folk til fots i parken, særlig for foreldre med barn og bevegelseshemmede med rullator eller staver.

Og dette marerittet blir bare større når det kommer tusenvis flere syklende i Gyldenløves gate. Hva har politikerne tenkt å gjøre med parsellen Monolittveien – Gyldenløves gate?

Powered by Labrador CMS