Trass i langvarig dialog og en rekke forslag til alternative bussruter, skjer det lite med all busstrafikken gjennom Scweigaards gate. Foto: Vegard Velle

«Siste oppdatering fra Ruter angående de grønne bussene; de blir røde. Case closed». Trafikktrøbbelet i Schweigaards gate fortsetter

– Den massive trafikksituasjonen i Schweigaards gate forblir den samme. Det er nesten så man bare venter på at det skal skje en ulykke. Det er jo det rene galimatias, mener Stephan August Ihde fra Gamlebyen.

Helt siden februar i fjor har nærmiljøet stått på barrikadene for at Schweigaards gate skal frigjøres fra sitt nåværende støy- og fartsnivå. Gata, som er preget av hektisk trafikk, har opptil 54 passerende bussavganger per time.

Både nabolag og bydel reagerer på at lite skjer med de fartsreduserende tiltakene for gata. Foto: Stephan August Ihde

– Naturlig nok er foreldre bekymret for barna, som går til og fra Gamlebyen skole langs denne veien. 1800-tallsgårdene rister og får setningsskader når busser og tungtransport passerer, skrev Stephan August Ihde i et tidligere innlegg i VårtOslo.

Sammen med 29 borettslag og 400 personunderskrifter har han sendt inn både klage og forslag til alternative bussruter til Ruter. Nå river den engasjerte gamlebyenbeboeren seg i håret over Ruters respons.

«Siste oppdatering fra Ruter angående de grønne bussene; de blir røde. Case closed», oppsummerer han om tiltakene fra kommunen.

Ruter avslår forslag om alternative kjøreruter

Både bydelsutvalget i Gamle Oslo og nabolaget har gått sammen om å foreslå en alternativ kjørerute via Ekeberg-tunnelen. Noe Ruter foreløpig avslår.

Ruter kan ikke love at bussene deres vil slutte å kjøre gjennom Schweigaards gate. Foto: Gorm Kallestad NTB / scanpix

— Med hensyn til forslaget om å kjøre gjennom Ekeberg-tunnelen så er fremkommeligheten der så utfordrende i rushtiden at denne løsningen vil ha betydelig negativ effekt på forutsigbarhet og reisetid, skriver de i en e-post til Ihde.

At tunnelen ikke kan brukes, mener Ihde er vanskelig å forstå.

— De som tar bussen fra Akershus kan gå av på Helsfyr og bytte til de mange t-bane eller busstilbudene som er der og går inn til sentrum, sier han.

Schweigaards gate er en travel trafikkåre og inkluderer det hektiske møtepunktet Bussterminalen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

— Mange tomme busser her hver eneste dag

Blant de mange forslagene fra nabolaget, står også Helsfyr som alternativ snuplass for to av busslinjene. Heller ikke til dette er Ruter særlig positive.

— Kapasiteten på Helsfyr er begrenset. Linje 100 og 110 er de viktigste linjene fra Romerike til sentrum, og det vil berøre store brukergrupper dersom bussene skal snus på Helsfyr, står det i e-posten til Ihde.

Stephan August Ihde. Foto: Privat

At samtlige forslag fra både bydelsutvalg og nabolag ikke blir imøtegått, mener Ihde er et tegn på trangsynthet.

— Ruter er veldig bastante. Det hadde vært fint om man kunne tenke mer alternativt. Hvert døgn, og særlig på kveldstid, kjører det i tillegg mange tomme busser gjennom gata, sier han.

— Når det gjelder argumentet om at Schweigaards gate er nødvendig i rushtrafikken, så betyr ikke det at man ikke kan redusere mengden trafikk i gata utenom rushtida, sier han og legger til at han stiller seg uforstående til behovet for all trafikken.

Les også:Schweigaards gate kveles av trafikk. Opptil 47 busser dundrer gjennom gata hver time

— Det er jo det rene galimatias

— Antallet avganger gjennom Schweigaardsgate vil bli det samme som det er i dag, skriver Ruter i e-posten sin til Ihde. Samtidig informeres det om at to av gatas passerende busslinjer vil bli røde, elektriske bybusser. Noe Ihde ikke anser som svært relevant.

— Det er veldig positivt at bussene blir elektriske, for da lager de blant annet mindre støy. Men problemet er at det er for mye trafikk i gata, og disse nye bussene er større og tyngre. Dette vil gjøre ristingen verre for nabogårdene, og den generelle utryggheten i gata vil bare fortsette, mener han.

— Det er nesten så man bare venter på at det skal skje en ulykke, for først da å sette i gang noen tiltak. Det er jo det rene galimatias.

— Er vi bare plagsomme?

Men Ihde tar allikevel imot Ruters ønske om å fortsette dialogen.

— Jeg synes de er låst fast i gamle og dårlige løsninger, og det er som om innbyggerinitiativene bare er plagsomme, sier han.

VårtOslo har vært i kontakt med byrådsavdelingen for miljø og samferdsel og ble lovet et svar, som så langt har uteblitt.

Powered by Labrador CMS