Villa Enerhaugen er kåret til byens beste sykehjem. Foto Sykehjemsetaten

Pårørende kåret Villa Enerhaugen til Oslos beste sykehjem

Publisert

 

Villa Enerhaugen er gjennom sykehjemsetatens brukerundersøkelse for 2016 kåret til Oslo beste sykehjem.

I brukerundersøkelsen fra sykehjemsetaten i Oslo kommune, får beboere og pårørende får si sin mening om tilbudet ved byens sykehjem. For Villa Enerhaugen, drevet av sykehjemsetaten, ble det en gledens dag. Hele 100 prosent av de spurte føler seg godt ivaretatt ved institusjonen.

For yngre pasienter med demens                                                                               — — Det er veldig hyggelig å se at både beboere og pårørende er så fornøyde med sykehjemmet, sier avdelingsdirektør for helse og omsorg i Bydel Gamle Oslo, Katalin Simon, til Bydel Gamle Oslo sine hjemmesider.

Villa Enerhaugen er en institusjon for yngre pasienter med demens.

Ideelle sykehjem kommer best ut                                                                         Årets undersøkelse viser at rundt sju av ti mener sykehjemmet er et godt sted for beboerne, mens rundt åtte av ti mener at sykehjemmene gjør en god innsats overfor de pårørende.

Undersøkelsen viser for øvrig at tilfredsheten med de ideelle sykehjemmene er høyere enn blant de kommunalt drevne. Seks av sykehjemmene med best score er drevet av ideelle aktører, og gjennomsnittsresultatet blant disse ligger rundt ti prosent høyere enn resultatet blant de kommunalt drevne sykehjemmene.

 

 

 

 

Powered by Labrador CMS