Blir det store mengder med snø å håndtere samtidig, får Oslo kommune et problem. Derfor har de laget en kriseplan. Foto: Bymiljøetaten

Snør det rekordmye i vinter, har Oslo kommune en kriseplan

Parkeringsplasser over hele byen vil bli brukt for å mellomlagre snø, skulle det bli snøkaos. Under følger oversikten over parkeringsplassene.

Publisert

Vanligvis er det snørenseanlegget S/S Terje som renser snøen fra snøryddingen i Oslo. Problemet oppstår hvis det kommer store mengder nedbør på kort tid.

– S/S Terje er med i planene for kommende vinter. Den største utfordringen med Terje er at den bare kan ta ett lass om gangen. Så da må vi holde orden på logistikken, sier Richard Kongsteien, kommunikasjonsdirektør i bymiljøetaten.

Opptil 20 lastebillass med snø kan dumpes ned i S/S Terjes inntakskum hver time. Blir det snøkaos, får ryddemannskapet en utfordring. Bymiljøetaten har derfor utarbeidet en plan B.

Billass på billass blir kjørt ned til snølekteren S/S Terje på Akershusstranda. Der blir snøen renset før den dumpes i Oslofjorden. Foto: Anders Høilund

Ikke sårbar natur i nærheten

– I dialog med fylkesmannen har vi identifisert en del områder i byen hvor vi kan lagre snø midlertidig. Vi ser ikke for oss at snøen skal smelte her, som i et deponi, men at den skal kjøres bort så snart vi har kapasitet til det, opplyser Kongsteien.

Fellestrekket for stedene som er valgt ut, er at de har fast dekke og overvannshåndtering. I tillegg er det liten fare for overvann til sårbar natur, ifølge kommunikasjonsdirektøren.

Bruker kommunens parkeringsplasser

En rapport bymiljøetaten har utarbeidet i høst, «Håndtering av snø fra veier, gater, fortau og plasser i Oslo», gjør rede for Oslo kommunes planer med snøhåndtering. Den lister også opp de midlertidige stedene å lagre snøen.

«I utgangspunktet skal brøyting utføres på en slik måte at det ikke skal være behov for ytterligere snøfjerning. Der det er mulig, brøytes snø fra trafikkarealer godt ut fra veibanen på tilstøtende sidearealer, som parker, friområder, skogsområder, jorder o.l. Fortauer og gang-sykkelveier brøytes samtidig med veien», står det i rapporten.

Det snør, det snør. Foto: Truls Baraldsnes

Snøen tømmes fortløpende

Ifølge utredningen ser bymiljøetaten også behovet for å benytte eksisterende trafikkareal til midlertidig snølagring, inntil det er mulig å kjøre snøen til S/S Terje. Mer konkret vil snøen bli dumpet på parkeringsplasser bymiljøetaten forvalter.

«Plassene vil fortløpende tømmes, og det vil ikke ligge mye snø over lang tid», sier utredningen. Snø fra sentrum, som omfatter bydel 0-5, kjøres i all hovedsak til snørenseanlegget, fordi området har begrensede muligheter for utfresing av snø, sier den kommunale planen.

Disse parkeringsplassene brukes

Her er de aktuelle parkeringsplassene Oslo kommune vil benytte ved behov i vinter:

 • Sognsvann P-plass, for snø fra Nordberg, Tåsen og Slemdal
 • Grefsenkollen Øvre P-plass, for snø fra Kjelsås
 • Isdammen P-plass, for snø fra Tonsen, Bjerke og Årvoll
 • Rødtvedt P-plass, for snø fra Kalbakken og Rødtvedt
 • Tokeruddalen P-plass, for snø fra Stovner og Vestli
 • Nuggerud P-plass, for snø fra Ellingsrud
 • Frognerparken P-plass, for snø snø fra Frogner
 • Huk P-plass, areal mot Hukstranda, for snø fra Bygdøy og Frogner vest
 • Sirkustomta P-plass, for snø fra Tøyen, Gamle Oslo og Kampen
 • Skulleruddumpa P-plass, areal mot Skullerud, for snø fra Skullerud og Nordstrand sør-øst
 • Skrenten P-plass, areal lengst sør, for snø fra Nordstrand vest
 • Ekebergsletta P-plass, for snø fra Ekeberg og Lambertseter

Ved ekstreme mengder snø

Ved ekstreme snømengder vil bymiljøetaten også benytte:

 • Sørkedalen P-plass, for snø fra Røa.
 • Tryvann Øvre P-plass, mot vest, for snø fra Holmenkollen
 • Tryvann Nedre P-plass, mot vest, for snø fra Holmenkollen
 • Lindebergåsen P-plass, for snø fra Trosterud og Lindeberg
 • Økern Torg, for snø fra Økern, Løren, Hasle, Grünerløkka nord og Bjerke
Powered by Labrador CMS