Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård ønsker at timesregelen skal gjelde også for kjøretøy som ikke har bombrikke.

Bompenger: Timesregelen skal gjelde også uten bombrikke

– Der timesregel er innført, skal den gjelde også for kjøretøy som ikke har brikke og brukeravtale. Jeg har bedt Vegvesenet om å gjennomføre denne endringen så raskt som mulig, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Publisert

I enkelte bompengeprosjekter – i all hovedsak i bomringer – er det innført en såkalt timesregel. Den innebærer at kun den første registrerte passeringen skal belastes trafikanten innenfor en tidsperiode, uavhengig av takst. For å nyte godt av en slik timesregel, har det vært et krav om elektronisk brikke og brukeravtale.

For bomstasjoner i og rundt Oslo betaler du mer dersom du ikke har bombrikke.

Statens vegvesen anbefaler nå at denne ordningen – der den er innført – skal kunne gjelde for alle, også de som av ulike årsaker ikke har brikke og brukeravtale. Registreringen vil nå skje gjennom skiltavlesing.

– Mange mener at kravet om brikke og brukeravtale for å nyte godt av en timesregel, er urimelig og urettferdig – og det er jeg enig i. Derfor vil vi innføre en mer rettferdig ordning, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

– Statens vegvesen skal også følge med på utviklingen fremover, inkludert å se på konsekvensene av praksisen med at utsteder kan kreve et månedsgebyr for betalingsbrikke i stedet for depositum, kredittvurderinger av de som ønsker brikke samt stans av brukeravtalen ved betalingsmislighold, forklarer Nygård.

Powered by Labrador CMS